Van Der Klein over de Belg in Buitenhof

altZeg Van Der Klein... Heb jij net op Buitenhof die Belgische auteur gezien die onze democratie in een loterij wil veranderen? Hij wil dat door loting bepaalde burgers worden uitgekozen om ons te regeren ...
Ja... Die burgers komen dan in de plaats van onze politici.

Hoe komt zo'n man erbij?
Zo vreemd is het niet want in andere landen wordt bij grote rechtszaken al jaren een jury door loting gekozen.

Ik zie niets in zijn voorstel. Om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen moeten mensen toch wel over de nodige vakkennis beschikken.
Dat kan inderdaad een bezwaar zijn...

Denk ook maar eens aan al die onschuldigen die door foute jurybesluiten volkomen onterecht in de dodencel terecht kwamen.
Dat klopt. Toch laat de deskundigheid in de huidige politiek van de verschillende medespelers ook vaak te wensen over. Er zijn heel wat onderwerpen aan te wijzen. Neem de druk door de overmaat aan betweterige managers in het onderwijs. Er worden al jaren leraren stapelgek van het vergaderen in plaats van voldoende tijd te hebben om les te geven.

Het is mij wel opgevallen dat een heleboel leraren taalfouten maken en dat niet van belang achten want "ïedereen spreekt zoals hij gebekt is" zogenaamd.
Ach ja... Binnenkort worden alle lessen eenvoudig in straattaal gegeven.

Dat zou me niet verbazen aangezien de raps van bepaalde favoriete rappers soms meer indruk op de leerlingen maken dan een doorsnee les.
Of het nu om Rock&Roll gaat of een rap maakt niet uit. Soms kan een bepaalde liedtekst mensen houvast geven. Maar laten we ons even focussen op de visie van die Belg op een andere maatschappij in Buitenhof ... Je kunt er niet aan voorbij gaan. Maar in een democratie is er als basis een wisselwerking tussen wetten vóór en daden ván mensen...

Jij wil dus zeggen dat er een geschiedenis aan vooraf is gegaan waarom we die wetten zo hebben bedacht. En door die wetten gaan we zo goed mogelijk met elkaar om. Mmm...
Exact. Wetten zijn er niet voor niets. En voor de uitvoering van die wetten hebben wij echt geen groep daarvoor uitgelote burgers nodig. Dat gebeurt al door onze rechtbanken en rechters.

Maar wat moet die groep door loting gekozen burgers van die Belgische auteur in een nieuwe democratie dan precies nog doen?
... Ik zou het niet weten Baruch. Misschien hebben PowNed of GeenStijl een goed idee? Toch was het een leuk item in Buitenhof.