Van der Klein beziet de Schatten van de Zwarte Zee

"Vorige week had ik opeens zo'n museumgevoel..."
Een typische trendy reactie: dorst naar cultuur. Maar dan moet het museum je wel kunnen verrassen. 

 

"Een historisch of archeologisch museum is toch altijd boeiend? Tenslotte kom je daar het verleden tegen als het begin van ons eigen verhaal..."
Veel mensen vinden daar hun tijd te kostbaar voor. Zij hebben genoeg aan de actualiteit. Behalve als ze belanden in wat zij een ZEN-momentje noemen... 

 

"In ZEN zijn... Het klinkt of zij zich heel voornaam en kostbaar achten. Waarschijnlijk vonden de mensen dat vroeger ook al. En dat was ook waar ontdekte ik in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Ze betaalden hun handelspartners met zulke prachtige gouden voorwerpen..."

Die volkeren op de Krim waren dus rijk maar dat zijn ze toch nog steeds? Er zit toch olie in de grond?

"Die vind je voornamelijk in de Oekraïne waavan het schiereiland De Krim slechts een onderdeel vormt. Dat eigendom wordt echter door de Russen betwist."
Terecht? 

"Het wordt feitelijk meer zo gevoeld omdat De Krim al jaren druk bezocht wordt door veel Russen tijdens vacanties. Er zijn veel druk bezochte badplaatsen daar. En er is ook een hele grote Russische marinehaven. Daardoor wonen er ook veel Russen."
Ik dacht altijd dat de Oekraïne een zelfstandig land was.

"Over de status van De Krim wordt nog veel gevochten. Op de expositie Schatten van de Zwarte Zee zie je hoe de Krim een melting pot werd van heel veel verschillende volkeren. Uit Rusland, Griekenland, Egypte, China en zelfs Romeinen vestigden zich hier."
Waren er mooie sieraden op die expositie?

"Er is een verbluffend mooiecollectie gouden armbanden, ceintuurs en ringen te zien. Schitterend uitgewerkte heften van messen en andere gouden voorwerpen uit een paar duizend jaar voor Christus tot 500 jaar na Christus. Gek genoeg ... vaak voorzien van heel eigentijdse afbeeldingen."
Dat is niet zo vreemd Van der Klein want kunst komt uit diepe bronnen en stromingen die zich steeds herhalen binnen de tijd.

"Hoe dan ook was ik voornamelijk onder de indruk van de lauwerkransen voor gestorvenen. Zo mooi gemaakt en voorzien van veel symboliek uit verschillende culturen. Men verwachtte dat de doden weer op zouden staan..."
Dat toont tenminste een positieve visie op reïncarnatie.

"Interessant is ook dat een belangrijke vorst van de Krim werd vernoemd naar Mithras. Dat was de zonnegod die van duizend jaar voor Christus werd aanbeden tot 700 na Christus."
Waarom intrigeert je dat?

"Die religie had veel overeenkomsten met het later ontstane Christendom. Er was toen ook sprake van een maagdelijke moedergodin net als Maria. Je vindt daar nog wel sporen van terug in het Christendom. In Maastricht vind je bijvoorbeeld nog steeds de grot waarin Moeder Maria Vrouw der Zee wordt aanbeden."
Inderdaad indrukwekkend. Kennelijk zijn er toch machtige krachten door de mensheid tot universele bronnen van begeleiding benoemd.

"Ik bekijk het alleen maar als historicus en probeer de feiten te checken. Wat mij betreft is er geen speld tussen te krijgen als men vaststelt: STOF ZIJT GIJ EN TOT STOF ZULT GIJ VERGAAN..."
Ja? Al zag je op die expositie met eigen ogen nog steeds de gouden sporen van een heel ver verleden? Natuurlijk heb je recht op je eigen gedachten. Toch is er voor velen - waaronder ook voor mij - méér. Het is after all ook een feit dat alles is gebaseerd op energie. En ook bezien in het licht van de tijd is dat voor mij een alles bepalende Grote Energie... Als er geen religies bestonden? Ik moet er niet aan denken. Ik zou nooit in de oorlog gered zijn. En Van der Klein -ook belangrijk - ik had je nooit kunnen tegenspreken!