Van der Klein over verwarrend oorlogsnieuws

"Luister jij nog wél naar het nieuws? ik was al bang dat mijn telefoontje je stoorde..."
Heb jij Buitenhof niet aan? Niets voor jou. Al geef ik toe dat het laatste nieuws wel schrikken is...


"Ja. Het is een prachtige zondag maar er hangt een grauwe sluier over heen. Troepen uit Westerse landen zoals Nederland verzamelen zich aan de Oostelijke grenzen. We gaan terug naar de Koude Oorlog."
Deze oorlogsdreiging kan veel met de oprukkende olie- en wapenlobby te maken hebben. Tegelijkertijd woden de mensen in de verschillende landen ook vedeeld gehouden. Ze worden toch stapelgek van de minachting van andere groeperingen vanwege hun iets andere cultuur, overtuigingen of uiterlijk. Niet te vergeten een iets andere religie... En die zelfde strijd tussen landen onderling kom je ook intern binnen landen weer tegen.

"Precies Baruch. Het is me in Nederland ook al opgevallen. Volgens de Nederlandse wet heeft hier iedere inwoner recht op een gelijke behandeling. Toch heb ik enige tijd terug al gemerkt dat er in ons een land een soort dik wolkendek van eindeloos gemopper op Marokkanen hing. Daardoor zijn zij onterecht als een aparte groep in een vakje geduwd."
Wat wil je Van der Klein? Het is bekend dat zij enorm individualistisch zijn. Vind je het vreemd dat dit wordt opgemerkt? En wat is er met alle respect op tegen om een speciale groep binnen het geheel te herkennen?

"Daar ben ik tegen omdat het de deur open zet voor een aparte behandeling van Marokkanen. Wij zijn met z'n allen in de eerste plaats allemaal mensen. Ook in Nederland. Europeanen etc. Dat hoort de basis te zijn van onze onderlinge contacten."
Je kunt niet ontkennen dat men in andere culturen in andere patronen leeft. Iedere culturele groepering heeft specifieke kenmerken die onze omgang met elkaar uiteindelijk kunnen verrijken. Maar er kunnen ook gewoontes zijn die andere levens bemoeilijken of storen.


"Toch snap ik niet wat je bedoelt. Als het gaat om hoe je moet omgaan met werkeloosheid... Er zijn zoveel mensen met allerlei achtergronden die onbedoeld met werkeloosheid te maken krijgen. Vooral voor jongeren is dat heel erg."
Voor iedereen op elke leeftijd is dat heel erg zwaar. Maar we hadden het over het anders bekijken van een groep mensen.


"Dan verbaas ik me altijd er over dat mensen die religieus zijn vanuit hun opvattingen juist niet heel erg blij zijn met mensen die er een andere religie op na houden. Zelf ben ik vrijdenker maar ik zou verwachten dat gelovigen elkaar juist daarom zeer zouden waarderen."
Ik ben het diep met je eens Van der Klein. Iedereen verdient ons respect. Ook diegene die anders denkt. Maar als hun boosheid ons dreigt te vernietigen moeten wij wel terugvechten!


"Ook dat kan op verschillende manieren. Boosheid kanaliseer je niet altijd door meteen een dreun terug te geven. Alleen is het soms wel nodig... Niemand heeft exact de wijsheid in pacht "
Juist... Een beetje verlies nemen door langzaam anderen voor je te kunnen winnen is top. Maar idealen zijn abstracties. Juist als je te maken krijgt met een oog-om-oog tand-om-tand cultuur kun je genoodzaakt worden te doen wat je dan niet laten kan. Al weet je van te voren al dat deze strijd om het bestaan uiteindelijk alleen verliezers oplevert. Verwarrend en verschrikkelijk maar het is niet anders.

 

"Je hoeft heus niet altijd alles te winnen..."