Van der Klein weet het ook niet precies

"Waarom kijk jij zo somber? Niets voor jou... Het is weliswaar winter maar toch schijnt de zon..."
Zojuist kreeg hoorden wij op de redactie dat Maureen Van der Pligt haar plek in de Amsterdamse gemeenteraad terug geeft aan haar partij. Ik beschouw haar als een oprechte politieke topvrouw.


"Zij is inderdaad oprecht maar zij kan er niet mee accoord gaan dat de huidige fractie van de Amsterdamse SP werken zonder loon tolereert."
Zo'n vrouw laten gaan is een enorm verlies.


"Maureen blijft wel bij de SP maar zij is het niet eens met de huidige koers. Zij is er voor 100% van overtuigd dat mensen recht hebben op een beloning voor hun werk. Ze onderstreept haar standpunt met haar werk voor de vakbond."
Ze is een geweldig talent maar de wereld is natuurlijk veranderd. Er is een nieuwe generatie die weer anders naar werken kijkt.


"Hoe bedoel je dat toch Baruch?"
Mensen met haar opvattingen zijn zonder meer onmisbaar in onze maatschappij. Maar er is ook een andere kant aan dit soort zaken Van der Klein.


"Andere kant? Het lijkt me anders over-duidelijk."
Werken komt van werkelijkheid. Ooit werkten mensen om eten te kunnen kopen, een dak boven hun hoofd te hebben, kinderen te kunnen verzorgen etc.


"Niets nieuws onder de zon dus Baruch."
Daarvoor zijn er mensen nodig die anderen aan werk kunnen helpen. Een belangrijke groep vooral voor mensen die ook nu betaald werk kunnen doen en een grote categorie vormen. Daarnaast is er een grote groep mensen die kunnen werken en dat ook -graag- zouden willen doen maar er zijn geen banen voor hun. Deze laatste groep mensen is steeds groter geworden en vult zijn of haar leven met onbetaalde werkzaamheden die zeer nuttig kunnen zijn voor onze maatschappij.


"Jaja... Een beetje idealistisch beeld Baruch al zit er een kern van waarheid in. Het verhaal is mij wat te mooi. Ergens klopt dit niet."
Er zijn anders nu heel veel mensen die moeten leven met uitkeringen, subsidies of pensioenen die daarnaast ieder op hun manier veel voor anderen betekenen. Zij doen hun uiterste best voor anderen of helpen groepen of instellingen...


"Doe ik niets aan af maar je ziet iets belangrijks over het hoofd. Natuurlijk zijn ook de werkgevers onmisbaar die anderen werk kunnen verschaffen. Alleen vertegenwoordigen zij vaak grote financiële partijen. Daardoor worden de beslissingen niet door die werkgevers genomen maar door banken en investeerders. Die kijken meestal alleen naar de winstmarges en naar: hoe-kan-werk-goedkoper. Of: hoe kunnen medewerkers Nóg harder werken of erger: laten we er zoveel mogelijk ontslaan."
Dat is slecht Van der Klein. Daardoor zitten de overheden ook steeds meer met de gebakken peren. En dreigen mensen hun eigenwaarde te verliezen omdat zij zich moeilijk aan nieuwe situaties kunnen aanpassen.


"Dat is de reden dat Maureen Van der Pligt die zogenaamde 'ouderwetse principes' aanhangt Baruch. Zoals: nóóit en niet werken onder het minimumloon. Ook wil zij dat iedereen in ons land zonder uitzondering recht heeft op een bepaald basis- inkomen waardoor niemand tot armoede vervalt. "
Je kunt hoog of laag springen Van der Klein maar in de loop van de tijd hebben machines, computers en robotten de mensheid steeds meer werk uit handen genomen. Er zullen op den duur steeds meer banen vervallen.


"In de toekomst zal het werk misschien meer verdeeld kunnen worden... Dan kunnen mensen daardoor toch werkervaring opdoen. "
Nouja... Of ze daar dan banen door krijgen is voor mij de vraag Van der Klein.


"Dat neemt niet weg dat dit werk heel interessant zal zijn kunnen zijn voor degenen die hierdoor in een totaal ander gebied ervaring opdoen. Anders krijgen we straks een generatie van halve kluizenaars die uitsluitend aan hun computers of tablets blijven vastzitten."
Heel introvert en ook te saai Van Der Klein. Er is voor iedereen wel iets te vinden om een-goed-gevoel activiteit uit te voeren. Het kan klein of juist heel groot zijn. En als het je niet bevalt zoek je gewoon verder.


"Daar ga je weer Baruch. Het is allemaal niet zo makkelijk hoor. Maar de volgende keer spreken we daar verder over."