Ach ja... Het eiland Schiermonnikoog....

Schiermonnikoog gunt zijn burgevader Sjon Stellinga geen nieuwe liefde... IJverige reporters hebben niemand op het eiland zo ver gekregen om hun burgemeester te misprijzen maar dat doet men daar toch nooit openlijk. Dit gebeurt wel binnenskamers want de gehuwde burgemeester moet wel zogenaamd vrijwillig aftreden omdat hij 'gevallen' is voor de charmes van een jonge buitenstaanster. In een kleine besloten gemeenschap -en dat is een eiland waar ik zelf ook jaren heb gewoond- is het ons-kent-ons gevoel heel vertrouwd en geruststellend. Iedereen die zich zichtbaar buiten de bekende paden begeeft kan op een meer of minder subtiele manier buiten de groep worden gestoten.

Zo is het altijd geweest want men was nu eenmaal afhankelijk van elkaar. Alleen is de wereld nu veranderd. Door onze huidige levensstijl gaat ons zicht veel verder dan dat wat wij vlak om ons heen kunnen zien. Moderne eilandbewoners weten dat natuurlijk best. Wij wonen niet meer alleen op een eiland maar maken ook deel uit van de wereld.  
De burgemeester moet echter zijn job verlaten en boven het hoofd van zijn nieuwe geliefde trekken zich ook op dat gebied donkere wolken samen.
Mag een burgemeester dan geen nieuwe liefde meer beleven? Is hij opeens geen mens meer maar een machine omdat hij een verantwoordelijk ambt bekleedt?

Natuurlijk respecteren wij het huwelijk van iedereen maar waar halen wij als buitenstaanders het recht vandaan om over de huwelijkse situatie van anderen te oordelen? Er zijn zoveel 'ins'en 'outs' waar wij niet van weten en die ons ook niet aangaan. Dat oordeel kan en mag alleen worden geveld als wij de schoenen van de partners werkelijk zouden hebben gedragen.
Waarom wordt iemand gestraft als zich een nieuwe liefde aandient? Iemand daarvoor ontslaan? Wat een beslissing uit de tijd van de postkoets.
Het gaat hier om volwassen mensen met serieuze bedoelingen. Natuurlijk zeggen de gemeenteraadsleden hier naar buiten toe niets over. Wat zouden ze moeten zeggen? Bepaalde kiezers zijn jaloers? ... Het zou inderdaad niet raadzaam zijn hierop commentaar te geven.