Van der Klein over voetbal van eeuwen geleden

"Vanavond ben ik uitgenodigd voor de voetbalwedstrijd Ajax - Heerenveen. In de Arena ja...
Ik heb wel eens gehoord dat het daar soms een dolle boel is.

 

"Het zijn niet bepaald voetbalclubs die extreem vijandig tegenover elkaar staan dus zal dat wel meevallen."
Toch gek Van der Klein dat je tegenwoordig sportwedstrijden meteen met rellen associëert. Op mijn sportschool gebeurt nooit wat. Tenminste niets van die aard. 

"Wist jij wel dat de voetbalsport in vroegere eeuwen ook al heftige strijdtonelen heeft opgeleverd? Veel voetballers strompelden toen al hevig bloedend en soms dodelijk gewond het veld af. Hun veld was toen kilometers lang en lag tussen twee dorpen."

Over welke tijd heb je het van der Klein?


"Late Middeleeuwen tot aan de 19de eeuw, hoewel er toen ook al wel "deftigere"en beschaafdere voetbalwedstrijden gespeeld werden."
Was het altijd een typische mannensport?


"Over het algemeen wel al deden er toen ook wel eens vrouwen mee."
Werden zij dan gewond van het veld afgedragen?


"Kan ik niets over zeggen want ik was er niet bij. Jij denkt veel te veel aan bloederige taferelen en gewonden in plaats van aan de schoonheid van de techniek en tactiek van het voetbalspel."
Jaja... Dat zal wel weer maar ik hoop wel dat je vanavond een mooie wedstrijd ziet waarin sport verbroedert. Ajax betekent -dacht ik- toch godenzonen?


"Nee. Ajax was een Griekse half-god in de Trojaanse strijd."
Minder hoog geplaatst dus. En dat knokken onder elkaar kunnen jullie na al die eeuwen nog steeds niet laten. Ik heb ooit wel eens gehoord dat de naam 'Arena' uit de Romeinse tijd stamt.


"Klopt. 'Arena' komt uit de tijd van de wagenmenners en het Colosseum. Dat is een indrukwekkend oud amfitheater in Rome waar indertijd soms wel 4 teams van wagenmenners met elkaar streden en waarbij de paarden en de ruiters soms ernstig letsel opliepen. Toen had men nog niet van de dierenbescherming gehoord."
En kennelijk ook niet van de mensenbescherming...


"Dat is niet helemaal waar. In die tijden ontstonden zogenaamde mysterie-religies waarvan de gelovigen of ingewijde leden elkaar beschermden. En een aantal van die religies had toen ook al oog voor de zwakkeren in de samenleving."
Dan kun je daaruit toch vaststellen dat deze vorm van solidariteit al van heel vroeger af een basis vormt binnen onze cultuur. Medeleven met zieken, vluchtelingen en arme mensen is vanaf eeuwen her universeel aanwezig in bijna iedere maatschappij. Het vormt in ieder geval al eeuwenlang een belangrijk draagvlak binnen een groot deel van de Europese wereld.


"Sure. Medeleven... Het hoort er allemaal bij. Kerst is een tijd om hierover na te denken. Hoewel ons in deze tijd ook talloze rellen en conflicten over macht en religies worden opgedrongen. Je kunt eenvoudig niet op alles reageren of overal precies zelf van op de hoogte zijn. Maar vele persoonlijke meningen vormen zonder meer een onuitgesproken maar machtige energie die wel degelijk telt. En al die positieve gedachten van velen zijn als kleine heldere lichtjes die ons in de duistere Kersttijd vanuit het Universum tegemoet stralen."