Kunstenaar Benno Premsela: iemand die je niet snel vergeet...

Wie hem ooit ontmoette zal Benno Premsela niet snel vergeten. Hij was een beroemdheid in zijn tijd. Veelzijdig en gezegend met ongewoon veel inzicht maar tegelijk persoonlijk toch heel toegankelijk en eenvoudig. Je had in die jaren nog niet de snelle invloed van de alles uitbeeldende media en als Benno Premsela een etalage maakte (met de toen daarvoor beschikbare middelen) voor de Bijenkorf werd daarover gesproken. Daar gingen mensen speciaal naar toe om ernaar te kijken.

Ik herinner me een expositie in een museum van 'de mooiste gedekte tafel' uit die tijd. En daarin was zijn tafel als een juweel van schoonheid. ( Waarom? Ik zou het niet weten maar vroeger aten veel meer mensen van heel mooi gedekte tafels dan nu.)

Premsela verwierf aanvankelijk veel faam met die spectaculaire etalages die onder zijn leiding bij de Bijenkorf door eveneens beroemde vakmensen werden ingericht. Als je daaraan mocht meewerken... Dat was echt een topjob.
Zijn carrière zette hij voort vanuit zijn ontwerpbureau BRS Premsela Vonk dat nauw samenwerkte met de industrie. Premsela's katoenen lusjestapijt en Lotek lamp kregen eeuwigheidswaarde. Maar vooral was Premsela ook een bruggenbouwer, initiator en bestuurder die met het belang van (toegepaste) kunst en esthetiek voorop mensen bij elkaar bracht en zo nieuwe samenwerkingen initieerde. Als voorzitter van het COC verrichtte hij baanbrekend werk voor de homo-emancipatie in Nederland.
Premsela en Heymans' paden kruisten elkaar regelmatig, ze onderhielden vriendschappelijk contact en hadden grote waardering voor elkaars talent. Hun nalatenschap is verbonden met het Joods Historisch Museum: tussen 1985-1987 gaf Premsela met zijn bureau BRS Premsela Vonk vorm aan het museum op zijn huidige locatie.
De tentoonstelling 'Benno Premsela - Max Heymans. Mannen met lef en stijl' is van 14 december 2015 tot en met 26 juni 2016 te zien in het Joods Historisch Museum

FOTO: FRITS LEMAIRE 1957 STADSARCHIEF AMSTERDAM