Een relatie hebben betekent er ook zijn

altZojuist wordt mij door een echtgenote gevraagd om advies. Kan zij haar partner ver van huis voor onbepaalde tijd stage laten lopen terwijl zij door ziekte aan huis gebonden is. U kunt mij best vragen of ik mij als een expert beschouw bij zulke ingewikkelde vragen. Dat doe ik namelijk allerminst maar de vraag wordt met onderdrukt gesnik aan de telefoon uit het verre buitenland aan mij gesteld.

 

Ik worstel mij zo hulpvaardig mogelijk door het antwoord heen. Ik kan namelijk doorgaans wel iemands moeilijkheden voor diegene in een ander licht plaatsen maar uiteindelijk toch vanuit de zijlijn. Er zijn kwesties die iemand alleen zelf kan beslissen.

 


Gelukkig zijn er levensregels die van generatie op generatie mensen van inzicht geven en ook huwelijkspartners soms goed helpen. Ooit interviewde ik op een beurs voor een vakblad een directeur van een onderneming. Hij was nogal verbaasd toen ik met zijn daar ook assisterende vrouw ook een gesprek aanknoopte. Dat vond hij duidelijk niet nodig.


Toen ik reageerde in de trant van 'de vrouw achter de grote man' was het okay.. Zij nam me mee naar een rustig hoekje en toonde zich zeer ingenomen met de kans ook iets aan het verhaal toe te voegen.
"Mijn man is het gewend dat ik me 100% inzet voor zijn relaties, werk en het gezin. Hij vindt het niets bijzonders. Als zijn knappe jonge secretaresse binnenkomt reageert hij wel anders. Het is een aardig meisje maar zij hoeft niets anders te doen dan zo mooi mogelijk iedere dag op kantoor te verschijnen. Ik ben vaak bek-af als hij thuis komt en dan is hij zo moe en kan hij niets van me hebben." Dat is the story of the day in lang lopende relaties.


Onze oma's hebben ons vroeger al voorgehouden dat de basis van het huwelijk is dat je elkaars vrienden bent. Natuurlijk maakt de liefde sowieso alles goed maar soms is het leven koud en hard. Toch komt het er dan juist op aan.


Al zijn er rekeningen, ziekte in de familie en allemaal andere nare dingen ... zorg zo goed mogelijk voor elkaar. Dat kan ook betekenen dat je iemand enige tijd even met rust laat als diegene thuis komt van het werk. Zorg dat die ander in jouw omgeving weer in haar of zijn eigen energie terugkeert. Dat kan door een begripvolle opmerking of een luisterend oor. Of alleen t elatne. Of een zachte aanraking en verder niets.


En die aantrekkelijke collega waar zij/ hij zo vriendschappelijk mee samenwerkt die in werkelijkheid als een uitgehongerde tijger jouw partner probeert naar zich toe te trekken en te verslinden? Terwijl de partner thuis over-de-top werkt om het gezin draaiend te houden is die partner absoluut niet machteloos al denkt men dat soms.


Terwijl het thuisfront met de directeur van de school over de opstandige pubers spreekt, part-time werkt, de langdradige verjaardagen van familieleden afwerkt en met de belasting in de clinch ligt ... Er kan nog zoveel geflirt worden op de zaak en er kunnen nog veel stoutere acties plaats vinden... Als de partner thuis de manager is en blijft van het hart en het huis van de ander kan daar niemand tegenop. Daarvoor moet je dan wel weten wat die ander echt interesseert.


Laat haar of hem daarover praten. Als dat zoveel betekent? Geef dan ruimte daarvoor al heb jij er niets aan. Op een bepaald moment kunnen echte vrienden elkaar zo goed opvangen. Daar kan uiteindelijk niets of niemand tegenop. Het kost inderdaad veel moeite maar niemand heeft ooit gezegd dat het allemaal vanzelf gaat toch?


Je beste vrienden in de steek laten? Dat gebeurt niet gauw. Het gaat er alleen altijd om dat je begrijpt wat iemand nodig heeft ook op momenten dat je zelf support wenst. Neem dan even tijd daarvoor. En bovenal: houd dan toch altijd rekening met die ander en wat warmte in je hart.