Van der Klein: Een heel aparte Tussen-Koning...

  "Die periode van Napoleon en de Patriotten was toch heel belangrijk voor ons land... " Toch? Waarom 'toch' Van der Klein?

"Door Napoleon hebben alle Nederlanders indertijd allemaal dezelfde burgerrechten gekregen. En hij heeft door zijn besluiten ook al dan niet opzettelijk het Koninkrijk der Nederlanden in de steigers gezet. Zijn broer Lodewijk - die in Frankrijk Louis werd genoemd- was feitelijk de eerste koning van ons land." Wanneer is ons aller-eerste koninkrijk dan opgericht?

"Dat gebeurde op 5 juni 1806. Het Historisch Nieuwsblad vertelt daar belangwekkende dingen over. Het zegt: ..." Lodewijk Napoleon, die in 1806 door zijn broer Napoleon tot koning van Holland werd benoemd, lijdt onder het imago van een wat sneue man, die ongeschikt was voor de politiek. Dat is echter een onderschatting van zijn kunnen. Nederlands eerste koning verzette zich wel degelijk tegen zijn broer, wist revolutionaire plannen om te zetten in concreet beleid en was zeer populair bij de Nederlandse bevolking." Ja? ... Een mooi blad. Ik ga het meteen lezen....

"Lodewijk had wel een probleem doordat veel leidinggevende figuren in die tijd republikeins waren. Zij noemden zich Patriotten. Zij baseerden zich op idealen uit de Franse Revolutie als Vrijheid en Gelijkheid voor iedereen." Had Frankrijk toen zoveel invloed?

"Frankrijk was heel machtig mede doordat Napoleon half Europa had veroverd. Hij plaatste zijn broer bij ons op de troon maar zette hem 4 jaar later weer af. Hij had ons land bij het Franse Keizerrijk ingelijfd. Zijn broer was daar behoorlijk boos over." Waardoor is die broer in die 4 jaar toch zo populair geworden onder de Nederlanders?

"Hij leefde echt mee met het volk en bood hulp aan bij rampen. Bovendien is gedurende zijn regering de Burgerlijke Stand ontstaan. Mensen kregen ieder officieel een eigen naam en huizen ontvingen een huisnummer." Wacht even Van der Klein... Ik zit nu even in een verdwaalcircuit want Nederland was opeens onderdeel van Frankrijk... Hoe zijn wij dan weer van die machtige Franse overheersing vrij geraakt?

"Dat is een lang verhaal. Maar -alles bij elkaar genomen- zijn wij in de loop van de geschiedenis als land 'bevrijd' van de Franse overheersing. En heel grappig: mede door de Russen..." Dat is mij even te veel want hoe zijn wij daarna dan weer aan het koningschap van de Oranjes gekomen?

"Toen de Fransen verdwenen waren ontstond er een machtsvacuum. Daarop besloot een commissie van wijze mannen om de zoon van de laatste stadhouder van Oranje te vragen of hij het land wilde leiden. Zijn vader Willem V was de republiek ontvlucht. Zijn zoon wilde wel de leiding op zich nemen maar alleen onder dezelfde voorwaarden als Lodewijk Bonaparte als souvereign vorst. Hij werd koning Willem 1." Aha... En hebben wij nog veel aan die tussen-koning te danken?

"Heel veel Baruch. Heel belangrijk was het instellen van het Burgerlijk Wetboek. En het afschaffen van lijfstraffen. Hij verbood geseling en foltering. En deportatie met dwangarbeid"  Jakkie...Wat een intens afgrijselijke tijd ...

"Je weet het ergste niet: hij verbood eveneens het tonen van lijken van gestraften op het Glagenveld in Amsterdam Noord. Dat was een uitje voor sommige mensen..." Nee. .. Stop Van der Klein. Ik word anders niet goed van onze historie. Bestel vlug een Oranjebitter voor ons allebei. Alsjeblieft.

"Dat zou inderdaad wel eens het beste kruidendrankje kunnen zijn om al deze vroegere verwikkelingen op deze sombere dag te vergeten..."

Merci... “L'CHAIM... OP HET LEVEN!"

AFBEELDING: KONING LODEWIJK NAPOLEON...