Onderhand in slaapstad Amstelveen... meer over transparantie

  Dat politieke transparantie, een ten onrechte veel door lokale politici gebruikt woord, omdat het zoiets als openheid betekent, in Amstelveen nauwelijks bestaat heb ik wel vaker gezegd. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom politici en ambtenaren (die ronduit de pest hebben aan het gluren over hun schouders van mensen en media) denken dat de radicale transparantie, waarop ooit burgemeester Bas Eenhoorn bij raadsleden aandrong, bestaat uit het melden van geheimpjes.

Zij zijn kennelijk niet wijzer. Voorheen was er sinds enkele jaren totaal geen openheid. Na een jarenlange strijd verschijnt er nu (zoals vroeger op papier) een digitale agenda van B&W, maar die is verdeeld in een publiek gedeelte en een veel groter ‘niet publiek’ deel.

Daaruit weet ik, bijvoorbeeld, dat in de beslotenheid fractieleden die zich daarmee bezig houden gaan praten over groene leges korting, er een seminar komt over crisisbeheersing in het onderwijs (waar onderwijswethouder Frank Berkhout heen gaat) en een studiedag over de heemparken in Amstelveen. Tijden staan er niet bij, want dat zou media en mensen op een foute, want transparante, gedachte kunnen brengen.

Ook de griffie van de gemeenteraad doet volop mee aan de geheimzinnigheid. Maar tegenwoordig ook openlijk. Het wil zeggen dat de meeste bijeenkomsten van raadsleden in achterkamers plaatsvinden, maar die worden wel vermeld op de agenda. Een geheimzinnige transparantie dus.

Wie mij nu verwijt dat die term een contradictio in terminis inhoudt, weet waarschijnlijk van de lokale politiek niets af. Die regeert bij de gratie van de dichte deur. En geen raadslid komt daartegen openlijk in opstand. Ik begrijp dat. Het is lastiger bedisselen als iedereen al in een vroeg stadium gaat meepraten.

Nou ja, raadsleden constateren soms dat ik het altijd over achterkamers heb. Die er niet zouden zijn. ‘Niet serieus te nemen’ lijkt dan het enige gepaste label. Wie dat iemand opplakt hoeft niets verder te ondernemen. Ook een label is de (stomme) lach. Daarmee hóeft men niet eens een label te plakken….

DOOR JOHAN TH. BOS