Johan Th. Bos over Liberaal Turks Fruit

  AMSTELVEEN- 2019 - Natuurlijk is de VVD primair een ondernemerspartij, net als haar bijwagen in Amstelveen, D66. Maar soms gaat een politieke partij in het prijzen van één door anderen omstreden ondernemer naar mijn smaak wat te ver. Dat was het geval toen de Turkse onderneemster Ayse Akyüz, die een fruitwinkel heeft op de onderste verdieping van een flatgebouw aan Bankrashof, in de bloemen werd gezet door raadsleden Paul Feenstra (VVD) en Tawros Aslanjan (D66), waarbij de laatste zei ‘trots’ op dergelijke ondernemers te zijn.

Zij was in conflict gekomen met andere ondernemers en de boven haar nering wonende flatbewoners en hun Vereniging van Eigenaren, die overigens geenszins door de bloemenaanbieders werden gesproken.

Om haar onschuld te bewijzen riep zij de hulp van het tv-programma De Rijdende Rechter in. De daarin optredende mr. John Reid stelde haar met bar weinig onderzoek in het gelijk en de gemeente legde zich daarbij neer, ondanks protesterende inspraak van de VVE bij een raadscommissie. Als tegenpartij, namens andere ondernemers, fungeerde in de uitzending schoenmaak-kampioen (Europees en Nationaal) Hans Heine, tegenover de fruitwinkel gevestigd.

Blijkbaar is de politieke delegatie op geen der ondernemers in de buurt zo trots als die in het (soms overrijpe, maar goedkope) fruit. Ik kan me niet herinneren dat de docent en kampioen Heine, wiens zoon (vierde generatie in het vak) dat ook al is, ooit een bloemetje kreeg van de VVD voor zijn verdiensten. Maar goed, de partij sprak alleen klanten die enthousiast zijn over het lage prijspeil en het assortiment.

Een van hen: “Al moet ik soms een paar vruchten weggooien het blijft nog spotgoedkoop.” Dat de winkel enige tijd op last van voedselautoriteiten werd gesloten, is kennelijk ook VVD en D66 ontgaan.

De flatbewoners boven de winkel, een bedrijfsruimte waarin voorheen een bank was gevestigd, blijven ageren tegen de bederfelijke waren die onder hen worden verkocht. Zij klagen over stank, ongedierte, vuilnis, de uitbundige uitstalling rond het gebouw en een gebrek aan doorgang naar het winkelcentrum Bankrashof, zeker als het door de gemeente geplaatste fietsenrek wordt gebruikt waarvoor het is bestemd.

Dat laatste kan niet wegens de fruit-uitstalling. Met een rolstoel of rollator wordt het nu trouwens ook moeilijk die andere winkels te bereiken, wat sommige (vooral fysiek gehandicapte) klanten van hen deed besluiten er niet meer te komen.

De schade die dat voor de betreffende ondernemers betekent, weegt blijkbaar in de liberale politiek in de verste verte niet op tegen de trots voor die ene. Waarmee opnieuw is bewezen dat ook voor de VVD en D66 de waarheid geldt dat iedereen wel gelijk is, maar sommige ondernemers meer gelijk zijn dan anderen…