Groen inleveren om groen te doen

  AMSTELVEEN - Hoe gek moet je zijn om wetenschapper te worden? Sorry hoor, medici en andere serieus met hun vak bezig zijnde lieden, zeg maar professoren die, bijvoorbeeld in de zorg, hebben doorgeleerd. Maar ik begin zo langzamerhand wel te geloven dat wetenschap en gezond verstand weinig met elkaar hebben te maken. Dat geldt trouwens ook voor de politiek, waar echte slimheid vlucht voor ideologie van de partij. In Amstelveen lijkt men geen biomassacentrale te wensen, maar van een politieke stellingname tegen de in achtertuin Diemen verrijzende centrale van Vattenvall is geen sprake. Het blijft bij: Het is nu eenmaal een landelijke zaak. De politiek loopt niet met andere gemeenten te hoop om de geld en bossen verslindende krankzinnigheid te stoppen.

Terwijl sommige raadsleden vinden dat de lokale fracties bij hun partijgenoten moeten aandringen op het afzien van huurverhoging en men namens de gemeente ook voor onder meer de bijdrage van oorspronkelijk honderd miljoen aan de A9-tunnel voor contract openbreking naar Den Haag toog, blijft het rond de biomassa angstig stil.

Ik neem aan dat het Planbureau voor de Leefbaarheid, volgens mij een instituut in dienst van de klimaat-industrie, over enkele wetenschappelijke medewerkers beschikt. En die lazen weer rapporten van vakgenoten om vervolgens de constateren dat er net zoveel voor- als tegenstanders van de biomassa waren. En dus gaf men maar een eigen rapport af aan de het kabinet adviserende SER-commissie, met ter zake groen licht. Terwijl men bij twijfel niet inhaalt, denkt het PBL blijkbaar het tegendeel.

Heel die zogenaamd groene biomassa is volksverlakkerij, schreef prof. Ronald Plasterk, ooit PvdA-minister, econoom en bioloog, in De Telegraaf. Nu is men in heel de klimaat-discussie gewend wetenschappers die niet meehuilen in het bos van nooit bewezen 97% van hun vakgenoten voor gek te verklaren; dus Plasterk, prof. Louise Vet, prof. Rudy Rabbinge en prof. Martijn Katan wacht waarschijnlijk hetzelfde lot. Die zijn het namelijk eens met de man in de straat die nooit heeft geloofd in het sprookje van de biomassa, waarvoor de landelijke overheid 11.4 miljard euro subsidie reserveerde voor de bouw van centrales. Daar profiteren de in dit deel van de klimaatsector werkende bedrijven als Vattenvall in Diemen van.

Zelfs verstandelijk niet de hoogste trede te hebben behaalde burgers begrijpen dat het kappen van bomen ter vervanging van kolen, zeg maar groen inleveren om groen te doen, nergens op slaat, maar er lijken politici en wetenschappers te zijn die een andere uitleg hebben. Dan komt bijvoorbeeld die van het ‘houtresten’ voorbij. Een onzinnig sprookje omdat, zoals een politica in Haarlem meldde, er nooit genoeg van die laagwaardige producten in de regio en heel het land zijn te vinden.

Afgezien ervan dat met de ontbossing veel van de CO2 opslokkende bomen worden verwoest, zorgt ook de verbranding ervan voor meer uitstoot daarvan dan een kolencentrale zoals die aan de Hemweg, waarvoor Rob Jetten (D66) zich ter gelegenheid van de sluiting triomfantelijk liet fotograferen, tot ergernis van de honderden ontslagen medewerkers.

Er lijkt nu een breed protest van burgers, onder wie professoren, op gang te komen tegen deze vorm van groene stroom die dus niet groen is, al wil men dat aan de klimaattafels graag volhouden. Dat laatste is logisch want in het landelijke klimaatakkoord, waarachter ook Amstelveen zich graag verschuilt om de gemeentelijke doelstellingen al in 2030 te halen, neemt energietransitie een centrale plaats in.

En op het ogenblik is maar zes procent van de Nederlandse energie groen, waarvan weer zeventig procent wordt geleverd door biomassa. De profeten van de groene energie zijn dus helemaal nergens als zij ook die kwijt raken. Voor hen zit er maar één ding op: Met de bomen ook het gezonde verstand verbranden.

AUTEUR: JOHAN TH. BOS -AMSTELVEENBLOG

... OVER VOLKSVERLAKKERIJ...