Het Amstelveense Torentjes Overleg

  AMSTELVEEN - Terwijl de gemeente gek is op lijstjes waarin Amstelveen zich onderscheidt door bijvoorbeeld een eerste plaats dáárop, geldt dat blijkbaar niet voor de openbaarheid. Althans niet bij D66. Fractievoorzitter in de gemeenteraad Harmen van der Steenhoven van die partij zei in een tv-programma van de lokale zender RTV Amstelveen dat de gemeente zich wat hem betreft snel moet aansluiten bij de meerderheid der Nederlandse gemeenten wat de geheimzinnigheid van het Presidium betreft.

Toevallig ontdekte amstelveenblog.nl dat, volgens de bestaande verordening, die in het openbaar vergadert, wat hals over kop het voorstel de deuren voorgoed te sluiten uitlokte van de raadsgriffie. Dat moet van D66 zo blijven. Een door allerlei lijstjes weergegeven voorbeeldfunctie moet men alleen op bijvoorbeeld economisch gebied innemen. En qua openbaarheid met de meerderheid meegaan.
Overigens vergaderde het Presidium altijd al in een achterkamer, want er werd nooit – zoals bij de reguliere vergaderingen van de gemeenteraad – een aankondiging aan gewaagd, zodat niemand wist wanneer de fractievoorzitters stiekem bijeen kwamen.

Hetzelfde geldt voor de agendacommissie, gevormd door een meerderheid van de coalitie en de oppositie. Daarin wordt (achter gesloten deuren) onder meer behandeld hoe men met voorstellen van het college van B&W naar de gemeenteraad gaat. Bijvoorbeeld of er daar nog over wordt gesproken of dat het gewoon als ‘hamerstuk’ ter besluitvorming onder de hamer van burgemeester Tjapko Poppens door gaat.

Eigenlijk ben ik het in die zin met een woordvoerder van de VVD, de grootste fractie, eens dat het jaren geleden ingetreden dualisme niet meer dan een fictie is. In de Tweede Kamer bestond dat systeem al lang, maar ook daar werkt het blijkens de discussie van de laatste weken geenszins. Laat staan in gemeenten.

De VVD was destijds ook tegen de invoering van het plaatselijk dualisme, waarbij de gemeenteraad de controle op B&W uitvoert. Ik was toen voor, maar zie nu dat het lokaal allerminst werkt. Het is een fictie. Politieke realiteit, zoals fractievoorzitter Kees Noomen het in die bewuste uitzending noemde.

En D66, in een grijs verleden voor de hoogste graad van openbaarheid pleitend, is het kennelijk nu roerend met de VVD-er eens. Daarom blijft hier ook het volledig afgeschermde zogenaamde ‘coalitieoverleg’, waarbij alle coalitiepartijen (VVD, D66 en PvdA) en hun wethouders aanschuiven om niet voor verrassingen in de openbaarheid te komen. De controlefunctie van de gemeenteraad wordt daardoor ernstig beschadigd en het optreden van de regerende partijen in de openbaarheid een theaterstuk.

In Den Haag schijnt ook het parlement door gesprekken van de coalitie met de ministers (op maandag) heel veel van zijn controlerende functie te hebben ingeleverd. In het kader van een andere – overigens in het staatsrecht zo bedoelde – bestuurscultuur wil men nu met dat ‘torentjes’ overleg stoppen.

Zover is men in Amstelveen niet en het komt er ook niet van. Ooit gebruikte ik de term dat er in Amstelveen ook een torentjesoverleg plaatsvindt, maar toen kreeg ik van de coalitie te horen dat er hier niet eens een toren bestaat, dus was ik fout. Herstel dus. Ik bedoelde coalitieoverleg, maar dat komt op hetzelfde neer. De coalitie beslist, zit in de cockpit is er in die kring wel eens gezegd.

Of de rest van de raad maar wil volgen, maar ook als dat niet gebeurt, heeft de coalitie de meerderheid die de wet voorschrijft.
Het lijkt niet de bedoeling dat er naar Haags voorbeeld een andere bestuurscultuur in Amstelveen komt. Geen controlerende taak voor de om volstrekt onnaspeurlijke redenen volksvertegenwoordigers genoemden. Die blijft een fictie.

ZOVER IS MEN IN AMSTELVEEN NIET EN HET KOMT ER OOK NIET VAN WANT IK KREEG VAN DE COALITIE TE HOREN DAT ER HIER NIET EENS EEN TOREN BESTAAT...

DOOR: JOHAN TH. BOS
- AMSTELVEENBLOG -