Gedicht: De Sluierfee

  HIJ SCHEPT HET ZILVER 

van de zeeën

voor alle feeën

Of van de rivier

maar deze hier?

maar deze hier?

Zij Is de Torenfee - Haar Naam

op Hoge Plaatsen

maak ruimte snel - Haar Wil is Wet

Zij is De Ander...

De Torenfee?

 daar tast ik niet voor - in het water

Zij hoort niet in dit land

een sluierfee

van klater

van gifgeschemer

en van tongebrand!

NEE! HET ZILVER VAN DE ZEE 

IS PRIVILEGE VAN DE ECHTE FEE.