Lang geleden toen er nog boeren woonden

  - C O L U M N - AMSTELVEEN - Lang geleden, toen er nog boeren woonden in Amstelveen en het CDA hun partij was, zou het niet zo gauw gebeurd zijn, denk ik. Maar nu ging het geruisloos, blijkbaar zonder demonstraties tegen de beslissing. De omgekeerde Nederlandse driekleur, waarmee boeren zonder met trekkers de Amstelveense wegen te bezetten in stilte protesteren, werd op last van B&W gewoon weggehaald. Want het college wil kennelijk iedereen te vriend houden. Althans voor zover het de openbare ruimte betreft.

Men mag er wel demonstreren, maar het moet naar de mening van B&W niet te gek worden. En dat wordt het blijkbaar al gauw. Wat de vrijheid van meningsuiting betreft worden nu ook de veteranen er bij gesleept, die deelnamen aan buitenlandse missies om daar te proberen vrede te stichten.

Die streden voor de Nederlandse vlag, heet het. Dus het rood, wit, blauw in de juiste volgorde. Afgezien van het feit dat de blauwe baretten de eenheid van de VN onderstreepten, dacht ik altijd dat er niets Nederlands was in die verre oorden. Nou ja, misschien op degenen die omkwamen in de oorlog rond Nederlands-Indië en vreselijke Japanse kampen na. Maar het is volgens mij grensoverschrijdend, om maar eens een modern woord te gebruiken, de veteranen nu ook al bij een boerenprotest te halen.

In Amstelveen wordt de vrijheid van meningsuiting beperkt tot het politiek correcte. Althans tot wat het kabinet correct vindt. Men mag om die mening kracht bij te zetten wel demonstreren, mits iedereen het er maar me eens is. Geen standpunten waaraan anderen zich ergeren. Men heeft dus als het erop aan komt de vrijheid van de gevangenis.

Ik vraag mij af of de ook in de openbare ruimte verschijnende en door de gemeente betaalde borden in verkiezingstijd daaraan voldoen.
Als politieke standpunten absoluut niet verschillen zijn 1) de oeverloze debatten in verkiezingstijd zinloos en 2) bewijst het dat men in de gemeenteraad het eigenlijk allemaal met elkaar eens is en de diverse fracties volledig overbodig zijn.

Het samen doen, waarnaar men kennelijk streeft, is gewoon het – na verkiezingstijd – begraven van alle politieke verschillen en instemmen met wat de coalitie voorschrijft.

De kiezer die denkt dat een partij zijn standpunt verwoordt bij de lokale overheid wordt dus zonder meer bedonderd. Hij moet alleen op de lokale electorale markt de zogenaamde volksvertegenwoordigers in het zadel helpen en daarna vooral te zwijgen.

Het is volgens het bestaande politieke systeem helaas zo dat men hem of haar eenmaal in de vier jaar nodig heeft als stemvee.

De boeren en tuinders en vooral hun belangen hebben dus afgedaan in Amstelveen. Zij mogen wel denken, mits van die gedachten niets blijkt. Zeker niet in de openbare ruimte, want daar zou men wel eens anderen tegen het lijf kunnen lopen, met tegengestelde belangen. Amstelveen wenst politiek correct te zijn.

DOOR: JOHAN TH. BOS

- AMSTELVEENBLOG -