Frans Molenaar: 'Wanneer is dat gezeur nu eens afgelopen!"

Exclusief interview Frans Molenaar met de Couturekrant - AMSTERDAM - Tijdens de uitreiking van de Frans Molenaarprijs was het razend druk in de salon van de bekende couturier die naast de kunstenares Sylvia Willink wachtte tot al het jonge modetalent klaar stond voor de show. Tijdens deze korte pauze vertelde hij mij stapelgek te worden van alle rumoer rond zijn gezondheid. Hij zei letterlijk zeer teleurgesteld te zijn over de overdreven berichtgeving in bepaalde media. 'Je gelooft het niet,'zei hij maar er werd gesuggereerd dat ik ongeveer op sterven zou liggen..."

"Dat kan niet waar zijn... Dat meen je toch niet Frans?" De kunstenares Sylvia Willink bevestigde dat deze negatieve story die nu rondzingt over de couturier totaal niet op waarheid berust. "Hij loopt momenteel even moeilijk,"zei ze. Bij navraag blijkt dat Frans Molenaar deze week eenvoudig alleen maar een nieuwe heup krijgt in een chic Haags ziekenhuis.
"Ik heb alle vertrouwen in deze operatie,"aldus de couturier. "Daarna zal ik enige tijd moeten revalideren met oefeningen zoals iedereen in die situatie. Waarom niet? Het is tegenwoordig tamelijk veel voorkomend. Natuurlijk heb ik de afgelopen periode wel pijn gehad en ondanks pijnstillertjes leek ik daarom soms oververmoeid ."
Misschien is men dat niet van je gewend Frans en trekt daardoor een verkeerde conclusie...

"Dat mag je wel zeggen. Waarom wordt dan niet gewoon aan mij gevraagd hoe het met mij gaat? "
Exact waar. Misschien had de couturier dan inderdaad kunnen uitleggen dat ook een modeprofessional als Frans Molenaar gewoon maar een mens is. Een mens zoals u en ik die soms ook aan zijn gezondheid moet werken.
Het valt mij trouwens heel vaak op dat veel mensen van nu heel moeilijk kunnen omgaan met het feit dat zijzelf of anderen ouder worden. Alsof zij geen toegenomen kansen en ervaringen juist in die periode kunnen herkennen. Alles wat met ouderen aan de hand is wordt in het kwadraat als een drama afgeschilderd.

Ik wil graag vaststellen dat leuke mooie jonge mensen vooraan op het toneel van het leven staan. In het middelpunt van de aandacht. En dat verdienen ze ook want zij moeten nog alles opbouwen en daar hebben zij al hun kracht en support van anderen voor nodig.
Ouderen van nu staan wat minder in de aandacht maar hebben hun eigen plekje al min of meer gevonden. Af en toe hebben ze struggles met hun gezondheid maar dat hebben jongeren soms ook. Ouderen hebben het soms niet makkelijk net als jongeren. Maar moeten ouderen daarom maar meteen 'afnokken' of netjes uitgedrukt 'vertrekken uit de prettige sociale ruimte'? Als wie dan ook een operatie moet ondergaan verdient diegene warme support. Zeker geen automatische buitensluting van medeleven en positiviteit.

Vanwege zijn operatie is de uitreiking van de Frans Molenaarprijs deze week vervroegd en vandaag uitgereikt. Het was een fantastisch mooie uitreiking. Barstens vol talent. Het werk van de couturier aan het jonge modetalent was dan ook een opvallend groot en zeer zichtbaar succes.