Monument voor slachtoffers mensenhandel

LEEUWARDEN - Op het terrein van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in Leeuwarden werd op 3 november een monument onthuld in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het is een stalen constructie met beeltenissen, ontworpen door Mart Visser. Hiermee vraagt het CKM aandacht voor de miljoenen slachtoffers die mensenhandel jaarlijks maakt, zowel in binnen- als buitenland. ‘Mensenhandel onttrekt zich vaak aan het blote oog, terwijl het een levensgroot probleem is met vaak traumatische gevolgen’, zegt directeur Linda Terpstra van Fier. ‘Met het monument willen wij het onzichtbare zichtbaar maken.’
Fier en Terre des Hommes hebben hun krachten gebundeld ten behoeve van een betere rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel en voor bewustwording en lobby op dit onderwerp. Ook werken de organisaties samen aan een veilige terugkeer. 

Ook in ons land worden dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door hun mensenhandelaar. Veel vrouwen en meisjes zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting, met name in de prostitutie. Veel andere slachtoffers werken tegen veel te lage lonen en in slechte omstandigheden in de horeca, bouw of land- en tuinbouw. Op dit moment volgen een kleine tweehonderd slachtoffers bij Fier een zorgtraject. Een kwart van hen komt uit Nederland. Van de buitenlandse slachtoffers komen de meesten uit West-Afrika.
Mart Visser heeft het monument ontworpen als een toren met een stalen constructie. ‘Staal staat symbool voor veiligheid, en die krijgen de slachtoffers hier.’ Hij bedekte het monument met geschilderde gezichten die niet herkenbaar zijn maar waar wel een verhaal achter zit. Want hoewel veel verhalen over mensenhandel aan het licht komen, blijven de slachtoffers onbekend. ‘En daarom heb je geen idee of het een man of een vrouw is. Kind of volwassene. Transseksueel of hetero. Donker of blank."

Directeur Albert Jaap van Santbrink van Terre des Hommes verklaart desgevraagd: "Wij begeleiden slachtoffers van mensenhandel zodat ze veilig en met perspectief op een betere toekomst weer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst."

De Nationale Postcode Loterij heeft het monument financieel mogelijk gemaakt.