Nieuwe Happy Reli Trend verovert modieuze vrouw

Het is een welhaast door onze ontwerpers vergeten belangrijke doelgroep. Een verwaarloosde en belangrijke klantengroep die onlangs groot door Dolce & Gabbana is opgepakt. Er is een zeer modebewuste potentiële groep vrouwen ook in ons land die kiest voor een voorzichtige variant van de aanvankelijk gesluierde verschijning: de nieuwe Happy Reli Fashion.
Dit gaat samen met de woman integration trend. De vrouw die vroeger ( soms terecht of ook geheel ten onrechte) werd voorgesteld als degene die ver van de wereld in het duister leefde, kan nu wel degelijk ook qua uiterlijke verschijning stralend voor de dag komen. Aanvankelijk werd door de hier heersende modewereld vol buitenstaanders de vaak heel mooie kaftanachtige jurken met hoofdbedekking vergeten. 

Toch worden zulke kleren volop als een vorm van emancipatie gekozen door vrouwen die normen en waarden combineren met een actuele kijk op het leven om zich heen. Deze nu pas door de grote couturiers ontdekte groep modieuze vrouwen met een Arabische achtergrond beschikken vaak over een ruimer budget en vinden mode en alles wat daaraan te pas komt heel belangrijk.
Deze zich zelfbewust kledende vrouwen zijn echter de nieuwe wereldburgers die in ons land maar ook mondiaal het straatbeeld zullen gaan bepalen. Dat is de multiculti samenleving. In ons land is deze groep al eerder door de jonge couturiers Sepehr Maghsoudi en HimmiH. gesignaleerd.
Zij gaven al eerder wel ruimte aan deze vrouw die opklimt in de maatschappij, weet wat ze waard is en zich zeer bewust is van normen en waarden. Terugdenkend aan de grove schending van vrouwenrechten een week geleden in Keulen is het de hoogste tijd dat zij de ruimte krijgen die zij opeisen.
Het is duidelijk dat onze jonge Nederlandse couturiers al jaren toonden dat zij hand in hand met deze topvrouwen verder willen gaan. En er zijn ook andere zeer intuïtieve modemensen die aanvoelen dat naast de strijd tegen het geweld dat ons omringt, ook nieuwe krachten zullen opstaan die zich niet laten wegvagen. Speciaal in de multiculti samenleving en vanuit de mondiale sfeer ook al zijn we allemaal nog zo verschillend.

Toch dringt zich juist ook dan het onvermijdelijke thema op voor ieder individu en iedere groep. Waarin zijn we één? Waar gaat het allemaal om? ... Om respect voor elkaar en voor elkaars waarden en normen al zijn die nog zo totaal anders...

FOTO: COUTURECREATIE  HimmieH