Living Fashion in MoMu Antwerpen

ANTWERPEN - Op 21 maart opent in het MoMu de expositie Living Fashion, Women's Daily Wear 1750-1950 from the Jacoba de Jonge collection. Deze bijzondere tentoonstelling duurt tot 12 augustus 2012. Deze in het voorjaar georganiseerde MoMu-expo over Een Leven in Mode omvat uitsluitend damesmode. Ofwel vrouwenkleding uit de periode 1750-1950. Het betreft een collectie van Jacoba de Jonge die vooral de invloed van de mode op het dagelijkse leven van vrouwen uit de middenklasse in West-Europa laat zien in die periode. Aan de hand van historische japonnen en accessoires wordt een beeld geschetst van de relatie tussen het mode-ideaal en de werkelijk gedragen kleding.

Daarbij wordt ingegaan op het begin van een soort modieuze ontwikkeling. Kleding, los van de functie, maar bedoeld voor een modieus uiterlijk. In de tentoonstelling wordt ook stilgestaan bij de constructie van zulke modieuze kleding, en de consequenties hiervan op houding en gedrag, en verder bij het vermaken of aanpassen van kleding aan nieuwe trends.

Dit verhaal wordt geïllustreerd door een 90-tal silhouetten, aangevuld met accessoires, uit de omvangrijke historische kledingcollectie van de Nederlandse verzamelaarster Jacoba de Jonge.

MoMu Fashion Museum Antwerp | Nationalestraat 28 | BE-2000 Antwerp

Info via de site momu.be