Podcasts

PodCast 13
PodCast 12
PodCast 11
PodCast 10
PodCast 9
PodCast 8
PodCast 6
PodCast 5
PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Thera Regouin met Recollections

 

AMSTELVEEN - Van 8 juni tot en met 14 juli 2013 presenteert in Museum Jan van der Togt de Braziliaans-Nederlandse kunstenaar Thera Regouin ‘Recollections: Berlin – Brasília – Amsterdam’. De tentoonstelling biedt een overzicht van de kunstwerken die zij in de afgelopen twaalf jaar tot stand bracht in deze wereldsteden. Regouins doeken hebben een matte glans en een luminescente doorschijnendheid. Thera Regouin is een artistieke nomade met een geheel eigen beeldtaal.

Na studies bij Glênio Bianchetti en Rosa Maria Amorim in Brasília (1979 – 1982) verdiepte zij haar opleiding aan de Corcoran School of Art in Washington en de Art Students League in New York (1988 – 1992).
In Montevideo volgde Regouin een studiejaar (1998) bij Martin Rodriguez, bestaande uit vier intensieve masterclasses in de studio van Guillermo Fernández, de invloedrijke exponent van de ‘Escuela del Sur’, in de traditie van de grote Uruguayaanse kunstenaar Joaquín Torres Garcia.

In haar werk laat Regouin zich dikwijls inspireren door de stad of het land waar zij op dat moment verblijft. De kunstwerken die zij bijvoorbeeld in Berlijn maakte, hebben overduidelijk de beladen geschiedenis van de Duitse hoofdstad in zich en zijn dan ook tamelijk grauw van aard. De door haar in Brazilië vervaardigde schilderijen zijn juist gebaseerd op een meer geometrisch vlakken- en lijnenspel.

Hetgeen al deze kunstwerken echter gemeen hebben, is dat ze het eindresultaat lijken van een innerlijke strijd, waarin conflicten gesublimeerd worden door het onnodige te elimineren en zo hun onontkoombaar evenwicht     vinden. 

altRegouin exposeerde eerder in onder meer Montevideo (2001), Berlijn (2004 en 2005), Parijs (2005), Brasília (2007), São Paulo (2008) en Amsterdam (2010).

In deze en andere wereldsteden is haar werk vertegenwoordigd in toonaangevende privécollecties.

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 1182 JE Amstelveen