Podcasts

PodCast 13
PodCast 12
PodCast 11
PodCast 10
PodCast 9
PodCast 8
PodCast 6
PodCast 5
PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Liever uurtje eerder op de sportfiets dan seks

altLiever een uurtje eerder uit de veren en lekker fietsen, dan in een warm bed seks met de partner. De passie van sportieve fietsers gaat wel heel ver. Het is een van de onthullingen uit een grootschalig onderzoek onder sportieve fietsers, mannen en vrouwen, in aanloop naar de beurs Bike MOTION Benelux. De organisatie voelde 850 fietsers aan de tand en kwam tot opmerkelijke bevindingen. Mannen blijken de ijdeltuiten op de fiets, vrouwen kijken verlekkerd naar gladgeschoren benen en malse kuiten! Opvallend is dat beide groepen zich nogal eens ergeren aan het a-sociale gedrag van andere sportieve fietsers. Andere bevindingen: bijna 7 van de 10 mannen leeft liever vijf jaar korter dan nooit meer te kunnen fietsen. Bij de vrouwen ook een fors aantal, ruim 6 van de 10. Verder blijkt dat 82% van de mannen en 68% van de vrouwen liever tot hun 70ste doorwerkt dan nooit meer te kunnen fietsen. Pensioenprobleem opgelost?

De Top 3 redenen om te fietsen, mannen en vrouwen opgeteld, zijn gezondheid en fitheid, plezier en ontspanning en lekker bezig zijn in de buitenlucht. Op de vierde plaats staat prestatie- en competitiedrang, voor een kwart van de mannen de primaire reden om op het racezadel te springen en voor slechts 12% van de vrouwen. Het plezier van het fietsen krijgt een extra boost als mannen een vrouwelijke sportieve fietser in de smiezen krijgen.

Zes van de tien geeft toe daar best een beetje opgewonden van te raken. Er wordt wat afgesjanst op het fietspad. De vrouwen doen nauwelijks onder voor de mannen want zeker de helft kan het uitzicht op mannelijke sportief vlees erg waarderen. Een derde van de mannen geeft ruiterlijk toe soms jaloers te zijn op de spieren van andere sportieve fietsers en bij de vrouwen is dat zelfs meer dan de helft (55%).

Uit pure ijdelheid ontbreekt bij meer mannen dan vrouwen de verplichte bel op de sportieve fiets. Weliswaar hebben zowel een derde van de mannen en de vrouwen geen bel, maar bij de mannen geeft een kwart van deze groep als reden aan dat een bel afbreuk doet aan de schoonheid van de fiets. Bij de belloze vrouwen geldt dat voor slechts 8%. De helft van de mannen en vrouwen zonder bel vindt die ook simpelweg niet nodig: ze roepen wel als ze willen passeren.