• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Grote kloof tussen praktisch werkenden en Haagse politiek

  NIJMEGEN - 20 november 2023 - In de eindfase van de verkiezingsstrijd lijkt er een intense strijd te ontstaan tussen de VVD en NSC. Toch toont de politieke voorkeur van de Nederlandse bouwsector een opvallend beeld: ruim 25% van de bouwvakkers geeft de voorkeur aan de PVV, waarmee Geert Wilders' partij de overhand zou hebben. De BBB en NSC vullen het podium aan. Opmerkelijk is de uitgesproken neiging van bouwprofessionals naar de rechterkant van het politieke spectrum.

Samen zouden PVV, BBB, NSC, VVD, FvD, SGP, CDA en JA21 131 van de 150 beschikbare zetels innemen. Traditionele arbeiderspartijen zoals PvdA (samen met GroenLinks) en de SP lijken in de bouwsector minder steun te genieten, ondanks hun gebruikelijke inzet voor arbeidersbelangen.

Rik Burgersdijk, eigenaar van Proforto, wijst erop dat bouwprofessionals bij deze verkiezingen niet alleen naar hun eigen financiële belangen lijken te kijken. Hij suggereert dat bredere maatschappelijke kwesties zoals migratie en bestuurscultuur de bouwsector meer bezighouden. De populariteit van de BBB kan ook worden toegeschreven aan zorgen over stikstofmaatregelen die de bouw negatief beïnvloeden.

Bijna de helft van de ondervraagde bouwvakkers (47%) geeft aan bewust te stemmen op een partij die zich inzet voor de bouw. Opvallend is dat vijftigers (52%) en zestigers (51%) dit nog meer doen dan jongere collega's.

Driekwart van hen maakt zich specifiek zorgen over stikstofmaatregelen, waarbij ze van mening zijn dat deze regels de bouw meer belemmeren dan het milieu beschermen.

Uit het onderzoek van Proforto blijkt ook dat veel bouwprofessionals zich afvragen of politici begrip hebben voor hun situatie. Ongeveer 72% is het eens met de stelling dat de Haagse politiek zich niet kan inleven in fysieke beroepen.

Het onderzoek wijst op een kloof tussen praktisch opgeleide werkenden en de politieke vertegenwoordiging in Den Haag, wat onderzoeker Kjell Noordzij van de Erasmus Universiteit omschrijft als 'diploma-democratie'.

Volgens Rik Burgersdijk van Proforto kan deze kloof verklaren waarom 'volkse' politici zoals Geert Wilders en Caroline van der Plas populair zijn onder bouwvakkers. Hun directe en onomwonden benadering lijkt beter aan te sluiten bij de zorgen van deze beroepsgroep.