• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel

Er zijn nogal wat moeilijkheden ontdekt vanwege de belastingdienst hoewel daar ook mensen werken die het heel erg vinden dat door bepaalde collega's een ergerlijk misbruik van macht is ontstaan. Waardoor is dit ontstaan en heeft het zoveel jaar door kunnen gaan? Het is een onmogelijke taak om alles uit te vogelen en de geleden schade te herstellen. Nog afgezien van de schaamte die vele Nederlanders hebben over mogelijke discriminatoire achtergronden bij het vaststellen van ongerechtvaardigd hoge betalingen. Op dit gebied om uit dit moeras te komen is men hard aan het werk.

De nieuwe vraag luidt: hoe kunnen we ons belastingstelstel beter en toekomstbestendig maken? Het ministerie van Financiën heeft hier samen met andere departementen onderzoek naar gedaan en bouwstenen voor opgesteld, die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het gaat om een ambtelijk rapport waarbij de inzichten gebruikt kunnen worden bij de volgende kabinetsformatie.

Het gaat om elf onderzoeken aan de hand van zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem. Dit leidt tot 169 bouwstenen waaruit politieke partijen kunnen kiezen.

De zeven knelpunten zijn:
1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden
2. Het stelsel raakt uitgewerkt
3. De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering
4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel
5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger
6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd
7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af

Uit de uitgebreide nieuwe onderzoeken naar deze knelpunten blijkt onder andere dat de lasten op arbeid zijn gestegen in Nederland. Voor middeninkomens is het de afgelopen vijftien jaar minder aantrekkelijk geworden om meer te gaan werken. Lage inkomens zijn minder belasting gaan betalen, maar merken wel dat het stelsel van belastingen en toeslagen ingewikkelder is geworden.

Ondertussen heft Nederland ten opzichte van andere landen relatief weinig belasting op vermogen. Sommige vormen van vermogen worden bovendien minder belast dan andere. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eigen woning. En ook voor het vermogen van zogenaamde aanmerkelijk belanghouders in box 2, dat voornamelijk in handen is van de top 1% meest vermogende huishoudens in Nederland.

Het totale vermogen van deze aanmerkelijk belanghouders bedraagt bovendien € 400 miljard; een verdubbeling van wat tot nog toe uit de statistieken bleek. De mogelijkheid tot belastinguitstel en andere fiscale voordelen in box 2 werkt belastingontwijking in de hand.

Met deze en andere bevindingen in het achterhoofd, zijn er beleidsopties uitgewerkt om het verschil in belastingdruk tussen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden te verkleinen, belastingontwijking aan te pakken en het stelsel eenvoudiger te maken.

Ook worden beleidsopties voorgesteld om belastingen op arbeid te verlagen en te verschuiven naar een hogere belasting op (inkomen uit) vermogen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om belastingen verder te vergroenen, bijvoorbeeld door vliegbelasting, een slachttaks of een hogere energiebelasting voor bedrijven die veel energie verbruiken.

Een meer Europese aanpak op terreinen als winstbelasting en belasting op milieuvervuiling zou bovendien effectiever kunnen zijn dan het invoeren van nationale belastingen.

...SCHAAMTE OVER FOUTE HANDELINGEN VRAAGT OM EEN NIEUW BELASTINGSTELSEL... WANT WAARDOOR GING HET FOUT MAAR VOORAL HOE KON HET ZO LANG "ON-OPGEMERKT" DOORGAAN...