• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalstieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

China's regering verbiedt mensen te geloven in God

  De communistische regering van China heeft gelovige christenen bevolen niet in God te geloven melden goed geïnformeerde activisten en lokale gelovigen. "Aanvallen op huiskerken zijn in heel China verhevigd. Politie- en overheidsfunctionarissen overvallen plaatsen waar kerkdiensten gehouden worden en bedreigen kerkgangers", voegt Shen Xiang toe, die schrijft voor Bitter Winter, een gerenommeerd magazine op het gebied van de religieuze rechten in China.

Eén van de laatst bekende door de autoriteiten geheel genegeerde incidenten vond plaats in de plaatselijke huiskerk in de centrale provincie Hunan die naar verluidt door vier daders werd vernield. Dit stel daders werd aangevoerd door de adjunct-secretaris van een stad die deel uitmaakt van het bestuur van de provinciestad Leiyang lieten activisten weten. Tijdens deze inval van 28 Juni, werd de giftbox van de kerk in beslag genomenwaarna volgens de journalist Shen Xiang tien bijbelverzen op de muren werden vernietigd.
Toen de directeur van het religieuze trefpunt de ambtenaren vroeg waarom ze de eigendommen van de kerk vernietigden en stalen antwoordde de adjunct-secretaris dat dit "het resultaat was van hun ongehoorzaamheid". Hij voegde er - zo werd gemeld - aan toe dat het "illegaal was om religieuze bijeenkomsten te houden zonder vergunning of om lid te worden van de [door de overheid gesteunde] Three-Self Church."

Eerder - dit gebeurde op 17 mei - sloot het Bureau voor Religieuze Zaken ook al in in de provincie Yongzhou een lokale huiskerk voor het "houden van illegale bijeenkomsten zonder vergunning", meldde Bitter Winter. De ambtenaren namen ,,alle belangrjke zaken in beslag," met inbegrip van een computer, een fotokopieerapparaat en bijbels meldden de eerder genoemde activisten.

Dit waren geen geïsoleerd gebeurde incidenten want op 19 april, bijvoorbeeld, viel de politie in Dengzhou stad in de centrale Henan provincie de Sola Fide congregatie binnen, en nam haar bijbels en psalmboeken in beslag, volgens onderzoekers. Ook werden acht gemeenteleden naar een politiebureau gebracht voor verhoor.Na zijn vrijlating citeerde één van hen een politieagent die hem liet weten dat men "in China niet in God kon geloven." Deze later vrij gelaten christen vertelde het blad Bitter Winter gehoord te hebben dat zelfs de nakomelingen van degenen die gearresteerd zijn voor het beoefenen van hun geloof hiervan de gevolgen wel zouden merken. Naar verluidt wordt het hen dan verboden om bij het leger te gaan of in overheidsdienst te werken.

Deze gelovige onthulde ook dat de politie een halve maand na zijn vrijlating de acht gearresteerde leden thuis bezocht "om nog eens na te gaan of ze nog steeds religieuze bijeenkomsten bijwonen." Agenten zouden hen gewaarschuwd hebben dat ze tot drie tot vijf jaar gevangenisstraf zouden worden veroordeeld als ze weer religieus samenkwamen.
"We overtreden geen enkele wet door in God te geloven, maar de regering behandelt ons wel op die manier", vertelde de niet nader bij naam genoemde gelovige aan Bitter Winter. "De regering wil alle religies elimineren. Ze intimideert ons met het bedeigen van de toekomst van onze familieleden en dwingt ons om ons geloof op te geven. Het is echt schaamteloos," aldus deze christen.

Elders zijn de autoriteiten in de provincie Ninghai in de oostelijke provincie van China, Zhejiang, eveneens beschuldigd van het verhevigen van hun hardhandig optreden tegen huiskerken in de afgelopen maanden. De directeur van een oude lokale kerk in de stad Changjie van de provincie vertelde aan Bittere Winter dat de ambtenaren van de Dienst van Religieuze Zaken elke zondag zijn huis bezochten.

Beveiigers controleerden dan of hij zich aan het verbod op het houden van kerkdiensten hield. Zij dreigden hem eveneens dat zij hem zouden oppakken en zijn huis geheel slopen als drie of meer kerkleden daar tegelijk in zijn huis samen zouden worden aangetroffen.

Alles bij elkaar zorgde het ervoor dat sinds december vorig jaar diverse gebedsplaatsen gesloten werden. De ambtenaren van de centrale overheid organiseren ook geheime ,,terugkeerinspecties" om ervoor te zorgen dat de gesloten huiskerken niet heropenen." Volgens bronnen van het blad Bitter Winter zijn de lokale autoriteiten zelfs verplicht om elke zondag te patrouilleren op de gesloten locaties.

De directeur van een andere huiskerk vertelde Bitter Winter dat de lokale overheid hem in mei heeft ontboden. Ze dreigden hem naar verluidt te beboeten met een boete van ongeveer $4.300 in lokale valuta als hij ontdekt werd dat hij voor het eerst een bijeenkomst hield en ongeveer tien keer zoveel boete bij een tweede bijeenkomst. Een lokale predikant verklaarde naar verluidt dat de "toenemende vervolging en intimidatie" van de meeste huiskerken in de provincie Ninghai zich verder zou verspreiden. De meeste christenen die met verslaggevers of activisten over de situatie spraken, werden niet nader bij naam genoemd vanwege de mogeljke dreigende gevolgen door maatregelen vanuit de overheid.

Chinese autoriteiten hebben het wangedrag volledig ontkend. Zij stellen voor dat kerken in China zich moeten registreren bij de overheid en zich moeten aansluiten bij de Drievoudige Patriottische Beweging van de Chinese Patriottische Katholieke Vereniging. Maar zelfs deze officieel door de staat goedgekeurde kerkgenootschappen hebben te maken met ernstige beperkingen. Daarom beleven miljoenen christenen in illegale ondergrondse huiskerken of andere huizen hun geloof.

Kerkleiders hebben de opmerkelijke antichristelijke maatregelen in verband gebracht met het autoritaire beleid van president Xi Jinping. Hij heeft een niet aflatende strijd gevoerd tegen overtuigde christenen en onofficiële kerken in China, die volgens sommige schattingen minstens tientallen miljoenen gelovigen bereiken. Communistische hoge functionarissen hebben de afgelopen jaren geopperd dat er in China misschien wel 130 miljoen toegewijde christenen zijn. Dat zou het land tot een van de snelst groeiende christelijke gemeenschappen ter wereld maken.

DOOR: STEFAN J/ BOS

WORTHY NEWS & BosNewsLife