• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Luc ten Klooster op Ameland: Voetstappen in het zand

  Tijdens Kunstmaand Ameland van 1 t/m 30 november en ook daarna nog tot 1 april 2020 presenteert Luc ten Klooster een foto- en videoproject 'Voetstappen in het zand' in museum Swartwoude in Buren.. In de tuin staan 17 grote fotodoeken opgesteld van 2 x 3 m, binnen wordt o.a. een videoinstallatie vertoond. De opstelling bestaat uit filmbeelden, gedichten en foto’s, geïnspireerd door de Amelander legende Rixt van het Oerd. De buiten fotodoeken zullen op inschrijving verkocht worden. Tot 1 april is het mogelijk om een uniek doek in bezit te krijgen.

De inspiratie voor deze tentoonstelling komt van de legende over de 'heks' Rixt. De legende van Rixt kan gezien worden als een verhaal over een zonderlinge vrouw, een strandjutter en heks, die ooit de duinen van Ameland onveilig maakte. (Wat zou ze daar voor vreselijks gedaan hebben? Maar dit slimme bezoekers laten wij tussen haakjes staan.) In de Amelander geschiedenis (die ondergetekende jaren geleden al vaak heeft beluisterd tijdens het langdurig wonen op het eiland) werd zij dáárvoor vreselijk gestraft.

In de eerste plaats verloor zij daarom haar zoon Sjoerd (je zal het maar meemaken dat je moeder je dat aan zou doen maar volgens de historie werd het nog een graadje erger...) Rixt van het Oerd werd volkomen waanzinnig door het verlies van haar zoon Sjoerd. Maar de kunstenaar Luc ten klooster brengt het verhaal voor ons terug naar een barmhartiger perspectief. Kan Rixt soms niet ook gezien worden als een vrouw van vlees en bloed zoals wij ze ook nu kennen? Een vrouw met een ‘bewogen leven’?

In de interpretatie van kunstenaar Luc ten Klooster is Rixt een buitenbeentje in het dorp waar zij opgroeit omdat zij afwijkende gewoontes heeft. Gewoontes die door de anderen niet begrepen worden en daarom leiden tot afwijzing en zelfs verstoting. Vrouwen of mannen die in vroeger tijden al snel werden bestempeld tot heks, tovenaar of duivel, eenvoudigweg omdat men hen niet begreep.

Dat was inderdaad toen een vreselijke tijd voor vrouwen met een persoonlijke on-conventionele inbreng en het is fantastisch dat kunstenaars soms heel kritisch blijven en zich toch echt geen zand in de ogen laten strooien waar Ameland notabene in zulke grote hoeveelheden de trotse bezitter van is.

Niet de 'oude gefingeerde' heks staat voor Luc ten Klooster centraal, maar de tragische moeder die ooit jong was en haar dromen had. Die vrouw die wij ook nu overal op straat zouden kunnen tegenkomen. In onze straten of in de straten van een ver, misschien door oorlog of armoede geteisterd land. Die vrouw die net als Rixt die met haar zware strandjuttersbuit over strand en Wad zeult.

Een buit die ook symbool kan staan voor de last van het leven die wij met ons meeslepen. Voor Luc ten Klooster staat Rixt ook symbool voor de eeuwigdurende strijd van de mens tegen zichzelf en tegen de elementen. En voor de symbiose tussen mens en natuur. Een symbiose die er ooit was maar die in onze huidige tijd verder weg lijkt dan ooit.

De foto- en video installatie van Luc ten Klooster is dus tot april 2020 in museum Swartwoude te zien. Tijdens de officiële opening van de Kunstmaand op vrijdag 1 november is er een live performance van de jonge Rixt bij het museum in Buren.

Op de (buiten-) fotodoeken kan gedurende de hele looptijd tot 1 april met een bod ingetekend worden. 10% van de opbrengst gaat naar de stichting De Noordzee die zich inspant om de Noordzee en de kust schoon te houden.

VOETSTAPPEN IN HET ZAND... OP AMELAND IN MUSEUM SWARTWOUDE IN BUREN ZIJN ZEER VEELZEGGEND...