• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Boete-op-boete stapelen bij schulden tegenhouden

  Mensen die hun boetes wél willen betalen maar dat door problematische schulden niet kúnnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen. En dat is hard nodig. Je kunt door een bepaalde situatie in de schulden komen maar er kunnen ook andere redenen zijn waardoor iemand er financieel niet meer uit komt. Ook veel jongeren moeten soms nog leren een beperkt budget te hanteren. Sommige mensen leren dat nu eenmaal vroeg en anderen later. Maar één van de nare dingen aan schulden zijn die opstapelingen en daar wil het kabinet nu met nieuwe maatregelen van af.   

Minister Dekker: “Het innen van boetes hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Wie de verkeersregels overtreedt en een boete krijgt, moet uiteraard op de blaren zitten. En wie niet betaalt, riskeert een verhoging. Maar mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen. Met deze nieuwe procedure snijdt het mes aan twee kanten. Het punitieve karakter van boetes blijft overeind staan. Maar we bieden mensen ook een kans om met schuldhulpverlening hun leven weer op de rails te krijgen.”

De heel belangrijke noodstop gaat gelden voor verkeersboetes en strafrechtelijke geldelijke sancties, zoals door de rechter of het OM opgelegde boetes en ziet er als volgt uit: Mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen, en waarbij geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen een noodstop van maximaal 4 maanden krijgen.
Het CJIB schort de inning dan op en er worden geen nieuwe verhogingen opgelegd.

De persoon die de noodstop krijgt moet zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Wordt deze hulp gestart, dan kan de noodstop met 8 maanden worden verlengd.De boete wordt na de noodstop (in termijnen) afbetaald. De noodstop kan worden beëindigd als afspraken niet worden nagekomen.

Het kabinet wil brede schulden op deze manier aanpakken. Het afgelopen jaar is de noodstopprocedure ontwikkeld in samenwerking met tal van welwillende organisaties in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Tilburg en Deventer.

De procedure zal per 1 april 2020 landelijk worden ingevoerd.