• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Indonesië Politie excuseert zich voor aanval op kerk

  JAKARTA, INDONESIA (BosNewsLife)- Voor de voorganger van een Pinksterhuiskerk in Noord-Indonesië die door het islamitische dorpsbestuur werd verboden veranderde er veel. Hij deelt mede dat de veiligheidstroepen zich later hebben verontschuldigd voor het verstoren en overvallen van zijn kerkdienst. "De autoriteiten hadden zelfs de erediensten in mijn huis verboden. Dat dwong ons om samen te komen in een soort tent. Maar zelfs daar werd onze dienst onderbroken," legde de dominee uit.

Dramatische videobeelden van een recent incident die door BosNewsLife werden verkregen, tonen aan dat nadat de dominee met de dienst begint er tientallen christenen samen in een tent bidden en er plotseling tal van politieagenten binnenvallen. Een politieagent roept: "Hoe krijgt u het in uw hoofd hier te blijven bidden terwijl u weet dat de afspraak is dat deze kerkdiensten stoppen? " Staande achter de preekstoel, antwoordt dominee Sinaga: "Ik was er niet bij toen die zogenaamde overeenkomst werd gemaakt."

Hierop maakt een andere politieagent duidelijk dat hij de dienst sowieso zal stopzetten, wat paniek zaait onder de gelovigen. Er is op de videobeelden een vrouw te zien die heel hard begint te huilen. "Help... help ons toch ... "roept ze geëmotioneerd snikkend. " We willen toch alleen maar samen bidden. Waarom mag dat niet? We zijn Indonesische mensen net als u.... "
De opschudding is groot. Andere christenen vragen haar dringend om de veiligheidstroepen niet verder uit de tent te lokken. Sommigen van de kerkgangers huilen. Een politieagent eist daarop dat de dominee met hen meegaat voor een verhoor. Gelovigen proberen wanhopig te voorkomen dat de dominee in hechtenis wordt genomen.

Dan zie je op de video hoe de vrouw van de dominee wanhopig begint te huilen en roept: "We bidden maar twee uur lang. Waarom doe je ons dit aan?" Dit uiterst onplezierige incident, werd later uitvoerig besproken op sociale media vertelt ons de predikant.

Dat zorgde niet alleen voor een verhoogde druk op de autoriteiten om de gemeente uiteindelijk vrij te kunnen laten functioneren. Volledig nieuwe en verrassende ontwikkelingen vonden vervolgens plaats nadat de lokale christelijke dorpsbewoners en de leiding van de GPdI samen sterk en duidelijk protesteerden tegen het vernietigende kerkverbod.Dit zorgde er voor dat Ganda Sinaga, die de Efata-gemeente in het dorp Petalongan in het district Indragiri Hilir op Sumatra leidt, zelfs toestemming kreeg om een kerkgebouw te bouwen.
Deze 41-jarige getrouwde vader en voorganger vertelde BosNewsLife zelfs dat de bouw deze maand moet beginnen op land dat onlangs is aangekocht met steun van lokale zakenmensen en politie. Zijn kerk maakt deel uit van de Pinksterkerk in Indonesië -ofwel de 'Gereja Pantekosta di Indonesia' - de GPdI en wel één van de belangrijkste kerkgenootschappen van Indonesië.

Hij is blij dat ze binnenkort kunnen beginnen met het houden van een dienst in een nieuw gebouw, maar de strijd is nog lang niet voorbij. "Ik hoop nog steeds dat we op een dag een andere plek kunnen benutten om de kerk te bouwen, want de huidige locatie is ver weg. Maar tot nu toe weigeren ze dat toe te staan.

Zijn gemeente,die ongeveer 30 christelijke families omvat probeert zich met veel tegenwerking van de hardliners onder de overwegend islamitische bevolking toch te handhaven.
Christenen zeggen dat de autoriteiten boos zijn dat een groeiend aantal moslims zich tot het christendom wenden in het voornamelijk islamitische Aziatische land van bijna 270 miljoen mensen. Ex-moslims gaven als reden voor hun bekering het contrast tussen de strenge islam en de liefdevolle benadering van het christelijke geloof.

Maar een bekering is bepaald niet eenvoudig. "Veel bekeerlingen van de islam ervaren binnen hun familie op verschillende manieren intimidatie en onderdrukking", concudeerde de groep Open Doors in een recente beoordeling. "Het gebeurt meestal in de vorm van isolatie of verbaal misbruik", voegde de groep eraan toe.

Indonesië staat onder internationale druk om meer religieuze vrijheid in het land toe te staan. Deze week zal de "interreligieuze dialoog" worden besproken wanneer de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima de regering en religieuze leiders in Indonesië ontmoeten, vernam BosNewsL Het koninklijk bezoek komt te midden van berichten over de groeiende invloed van islamitische hardliners in het land.

President Widodo heeft in het verleden toegezegd zich in te zetten voor meer religieuze tolerantie in Indonesië.

Er voltrekken zich echter nog vele pijnlijke confrontaties tussen kerkelijk gelovigen en hardliners uit radicale islamitische groeperingen.

AUTEUR: STEFAN J. BOS