• Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Milieuschade voorkomen door beter toezicht

  Wist u dat er piepkleine deeltjes plastic uit de grond door de wortels van planten worden opgezogen? Universitair onderzoek heeft uitgewezen dat uw kropje sla ook die minuscule deeltjes kan bevatten. Ook ongezonde grafietregens en ernstige bodemverontreiniging zijn nare voorbeelden van milieuschade die niemand in zijn achtertuin wil hebben.

De afgelopen jaren is er wel veel aan gedaan om uitstoot van schadelijke stoffen naar de bodem, water en lucht te verminderen. Maar nog te vaak zijn er overtredingen die milieu- en gezondheidsschade kunnen geven. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) vindt dat dit afgelopen moet zijn. "Het is zaak dat we milieu- en gezondheidsschade voorkomen, in plaats van achteraf herstellen. Een cruciaal onderdeel daarvan is het verbeteren van het systeem van milieutoezicht- en handhaving. Onder leiding van Jozias van Aartsen (voormalig minister, voorheen burgemeester van Den Haag) gaat een milieucommissie met deze opdracht aan de slag."

Mevrouw Van Veldhoven: “Ik vind dat we een schoon, veilig en gezond milieu achter moeten laten aan onze kinderen. Dat kunnen we alleen samen. Het vraagt iets van andere landen, (mede)overheden, bedrijven en van onszelf als individu. Wat we hier in Nederland al beter kunnen regelen, is het systeem van milieutoezicht- en handhaving versterken. Zodat we zoveel mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht voorkomen, in plaats van achteraf moeten herstellen.”

De staatssecretaris wil van de commissie van Aartsen weten hoe het stelsel van handhaving en toezicht eenvoudiger, effectiever en transparanter kan. Begin 2021 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Het proces van milieutoezicht en -handhaving is complex, veel partijen zijn betrokken. Ook de materie is ingewikkeld. Het gaat om gevaarlijke stoffen en industriële processen waar de juiste specialistische kennis voor nodig is, die toezichthouders niet altijd in voldoende mate in huis hebben.

Ook is nu niet altijd duidelijk in hoeverre alle vergunningen bij elkaar de milieukwaliteit voldoende beschermen.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil toe naar een goed landelijk overzicht van het totaal aan verleende vergunningen. Dat zal milieuschade zeker kunnen beperken maar dat gedoe van die miniscule deeltjes plastic verwijst weer naar tal van nieuwe uitdagingen waar we het nog heel erg druk mee zullen krijgen vooral in ons kleine landje.Hoe houden we onze grond zo 'schoon' mogelijk?

Dat is de vraag van de dag voor iedereen die beseft dat wij allemaal deel uitmaken van die natuur  en afhankelijk zijn van de staat waarin die zich bevindt. Je bent echt geen naïeve zijden sok als je dat beseft maar eerder een realist die begrijpt waar ons leven basic aan moet voldoen.