• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Nieuw milieubeleid kan schade voorkomen

  Nederland verdient vernieuwd, toekomstbestendig milieubeleid, waarbij we schade voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft haar ontwerp nationaal milieubeleidskader (NMK) vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat is gedeeltelijk al aktief gedurende deze kabinetsperiode. Zoals met het schone lucht akkoord, de plastic pacts, en het uitvoeringsprogramma circulaire economie.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Vergeleken met veel andere plaatsen in de wereld is Nederland een gezond en schoon land. Dat willen we niet alleen koesteren, maar ook stap voor stap verder verbeteren. Als je bedenkt dat één op de vijf kinderen met astma daar last van heeft door vieze lucht, is er nog veel winst te behalen. Voor onze gezondheid en die van onze kinderen is het zaak dat we met elkaar blijven werken aan verbetering: schonere lucht, minder schadelijke stoffen en een schoon milieu. Het Nationaal milieubeleidskader vormt hiervoor de basis.”

Het NMK toont uitgangspunten en bouwstenen voor het actualuiseren van het gehele milieubeleidVan verouderd naar toekomstbestendig. Sinds 2001 is er al veel gedaan, met beleid voor onze bodem, lucht en water, waarbij het beheersbaar maken van gezondheidsrisico’s centraal staat.

Nu gaat het om ‘beheersen en herstellen’ van milieu en onze gezondheid. In het nationaal milieubeleidskader staan daarom vier uitgangspunten centraal.
1. Safe by design: milieuvriendelijk ontwerpen voor hergebruik in plaats van producten na gebruik als afval beschouwen.
2. De vervuiler betaalt: de verantwoordelijkheid en de kosten van milieuschade zo veel mogelijk leggen bij de veroorzakers.
3. Stapsgewijze verbetering van de milieukwaliteit: voldoen aan milieunormen is geen eindstation, maar het startpunt.
4. Verbinding en samenwerking: milieu houdt zich niet aan grenzen. Nederland is een open, internationaal georiënteerd land dat veel te winnen heeft bij samenwerking met andere landen op het gebied van milieubeleid.

Voor het nationaal milieubeleidskader zijn al zo’n 50 reacties opgehaald bij bedrijven, wetenschappers, medeoverheden en organisaties. De volgende stap is om samen met alle betrokkenen het nationaal milieuprogramma op te stellen, waarin concreet wordt gemaakt hoe die verbetering er in de praktijk uitgaat zien, inclusief financiële consequenties en concrete acties.

tientje Van Veldhoven wil natuurlijk dat ons nieuwe milieubeleid straks ook uitvoerbaar is in de praktijk.Alleen dan kan er sprake zijn van echt minder uitstoot van schadelijke stoffen, schonere lucht en een schoon milieu.