• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Te veel huilverhalen over olifant Buba

  AMSTERDAM - 27 nov. 2020 - Karen Soeters is niet de enige die verontwaardigd is over de manier waarop zoveel mensen de huilverhalen over circusolifant Buba geloven. Er zijn veel mensen met kennis over het dierenleven die het met de veel geïnterviewde Karen Soeters eens zijn. Maar helaas ... "Een meerderheid in de Tweede Kamer gunt de voormalige circusolifant Buba geen pensioen in de Franse circusolifantenopvang Elephant Haven," verklaart Karen Soeters.

"Op aandrang van CDA en PVV lijkt een meerderheid in de Kamer akkoord te gaan met een permanente vergunning voor circus Freiwald om de olifant, ondanks het verbod op wilde dieren in het circus, alsnog de rest van haar leven mee te mogen slepen. Circus Freiwald heeft eerder al aangegeven dat het door de coronacrisis niet het geld heeft om de zorg voor Buba op zich te kunnen nemen, maar dat lijkt niet door te dringen bij de politici." Er wordt in bepaalde media zelfs verkondigd dat dierenvrienden de Afrikaanse olifant willen ‘uitzetten’ wat de indruk wekt dat deze olifant gelijk geschakeld wordt met een ongewenste asielzoeker. Er zou veel steun voor zijn dat de olifant ‘de laatste jaren van haar leven in ons land moet kunnen slijten’.

Totaal de omgekeerde wereld, vinden veel dierenvrienden die vanuit hun ervaring hier heel anders over denken. Karen Soeters van House of Animals: “ Circusolifant Buba wordt nog altijd gebruikt als publiekstrekker en Freiwald heeft meermalen alle regels overtreden die golden voor de uitzonderingspositie van afgelopen 5 jaar. Maar zoals wel vaker in Nederland komen zij die zich niet aan de regels houden met betrekking tot dieren ermee weg. En nu wordt gedaan alsof het goed is voor Buba om bij het circus te blijven! Dat druist regelrecht in tegen het doel van de wet die moet voorkomen dat wilde diersoorten nog langer ingezet mogen worden om het publiek te vermaken.”

Na het ingaan van het verbod op wilde dieren in het circus (2015) werd voor Buba een uitzondering gemaakt, omdat er zogenaamd geen goede opvang zou zijn voor de olifant. Maar het circus onttrok zich aan de eis dat Buba niet aan het publiek getoond mocht worden.

Dit leverde een flinke vermaning op, nadat er Kamervragen waren gesteld, onder meer over de onwaarheden die Freiwald verkondigde over de keren dat Buba wel degelijk opzettelijk in contact gebracht werd met het publiek. Ondanks de voortdurende bewering dat voor Buba en andere circusolifanten geen geschikte opvang zou bestaan, wees onderzoek door het Ministerie van Economische Zaken vier jaar geleden al het tegendeel uit. Toch werd er niet naar gehandeld toen op 30 juni van dit jaar de lopende ontheffing voor Freiwald afliep.
Minister Schouten kondigde aan opnieuw naar een mogelijke opvang van Buba te kijken terwijl dat onderzoek allang succesvol had plaatsgevonden.

Een zeer geschikte plek voor Buba is een prachtig natuurgebied in het zuidwesten van Frankrijk: Elephant Haven. Deze opvang voor ex-circusolifanten is medegefinancierd door dierenvriendin Brigitte Bardot en is geheel gereed om Buba op te vangen. Het is een groot terrein waar iedere olifant die in een circus zit alleen maar van kan dromen en het biedt de mogelijkheid dat deze zeer intelligente dieren in hun laatste jaren toch nog kunnen voelen hoe het is om echt olifant te zijn, in plaats van een middel om geld te verdienen door het doen van onnatuurlijke kunstjes voor het publiek.

Maar er wordt vooral geluisterd naar de verhalen van Freiwald, over dat men zo gehecht is aan Buba. Een huilverhaal dat de massa klaarblijkelijk gelooft en ook een meerderheid in de Tweede Kamer zand in de ogen strooit.

AnimalsToday startte een petitie voor Buba en dat deed ook Vrienden van de Olifant. Uiteindelijk werden in samenwerking met Franse dierenbeschermingsorganisaties 42.625 handtekeningen verzameld die door Rob Faber, voorzitter van Vrienden van de Olifant, overhandigd werden aan Lieke Hendrix, directeur Agroketens en Dierenwelzijn van het directoraat-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Ook dit mocht niet baten.

Een maand geleden begonnen zowel Bite Back als Animal Rights een kaartjesactie om Buba nu eindelijk de rust te gunnen die ze na jaren van heen en weer gesleep zo verdiend heeft. Woordvoerder Alex Romijn van Bite Back: “Buba ligt mij nauw aan het hart, omdat ik al zo vaak in haar belang heb gesproken bij het aanvechten van de ontheffingen. Ik twijfel er niet aan dat het circus en de heer Freiwald liefde voelen voor Buba, maar wel dat ze altijd tekort zullen schieten in de zorg die Buba nodig heeft. Liefde is soms ook loslaten, vooral als dat het beste is voor het dier.“

Karen Soeters van House of Animals houdt ondertussen hoop dat het licht toch gaat branden bij de politici die alleen luisteren naar wat Freiwald te zeggen heeft over Buba: “Hoe absurd is het dat je een wet invoert die wereldwijd door heel veel andere landen net zo is ingevoerd en er vervolgens een uitzondering op maakt om emotionele redenen. Het houden en meeslepen van wilde dieren in een circus is ouderwets, totaal niet meer van deze tijd. En na ruim 5 jaar na het ingaan ervan is het een schande dat een wet nog altijd niet wordt gehandhaafd. Een typisch voorbeeld van de gedoogcultuur in Nederland bij gebrek aan ferm bestuur."

Een heftige reactie maar die wel kan voorkomen dat gezaghebbende mensen totaal versuffen en maar alles over zich heen laten komen. Dieren gaan nooit ministers en topambtenaren voor het oog van het Nederlandse volk voor de tv-camera verhoren. Er zijn ook heel veel van deze mensen die op hun manier naadloos de regels volgen hoewel het resultaat juist tegenvalt. De olifant is een machtig dier en geen speelgoedknuffel.

Karen Soeters: "Ik denk zelf dat een meerderheid in de Tweede Kamer dit uit het oog heeft verloren en alleen maar luistert naar de huilverhalen. Maar zo zit de wet niet in elkaar. Het zou wat zijn wanneer iedere wet met emoties als deze omzeild kon worden, dan waren we nergens meer met onze wetgeving en de handhaving daarvan.” Dierenorganisaties Bite Back en Animal Rights hebben aangekondigd alle juridische middelen aan te grijpen wanneer minister Schouten toch instemt met het permanente verblijf van Buba bij circus Freiwald.

Op dinsdag 1 december aanstaande wordt in Den Haag over de kwestie gestemd.

KAREN SOETERS: "TRAP NIET IN AL DIE HUILVERHALEN... HELP DE OLIFANT ECHT..."

FOTO: PER JANSSEN