• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalstieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Chinese President Xi Jinping vraagt de wereld om samenwerking

  GENEVE - De toespraak van president Xi Jinping op de conferentie van Davos is een historisch belangrijke oproep aan de wereld om internationaal samen te werken. Voor hem staan de COVID 19-crisis en de klimaatveranderingen daarbij hoog op de agenda. "China roept de wereld verder op om op verschillende manieren duurzaam samen te werken door te investeren in een vrij handelsverkeer.

De Chinese president Xi Jinping vroeg ook om grotere wereldwijde inspanningen in de strijd tegen een ongekende volksgezondheidscrisis. Hij richtte zich vooral tot leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld om zich daarbij op alle mogelijke manieren in te zetten. Hij deed dat in een speciale toespraak tijdens het digitale Wereld Economisch Forum waaraan diverse landen deelnamen aan The Davos Aagenda. "De pandemie is nog lang niet voorbij en de recente opleving van het aantal COVID-gevallen herinnert ons eraan dat we de strijd moeten voortzetten", waarschuwde Xi. "Er bestaat geen twijfel over dat de mensheid het virus zal overwinnen en nog sterker uit deze ramp zal komen."
"Maar we moeten ons blijven inzetten om met de tijd mee te gaan in plaats van verandering af te wijzen. Nu is het tijd voor grote ontwikkeling en grote transformatie."

Xi wees op de noodzaak om samen te werken aan sterke, duurzame, evenwichtige en inclusieve groei, om de kloof tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen te dichten voor een betere toekomst. Hij noemde mondiale welvaart als voorwaarde om de mondiale samenwerking te versterken bij het aanpakken van de grote gemeenschappelijke uitdagingen, namelijk COVID-19 en klimaatverandering. "Wij hopen dat de inspanningen om beter met andere landen samen te werken een sterke impuls zal zijn voorherstel en groei van de wereldeconomie," zei hij. "We hebben keer op keer moeten vaststellen dat alles beter doen dan de buren of alles altijd alleen wllen afhandelen kan leiden tot arrogant isolement en volledig falen . Laten we daarom de handen ineenslaan en op allerlei verschillende manieren samen werken aan een wereldgemeenschap die zich richt op een gezamenlijke toekomst voor de mensheid."

Hij merkte op dat de gedachtegang dat het in het leven allemaal alleen maar draait om alles verliezen of alles winnen niet past bij de mentaliteit van het Chinese volk. "We moeten ons blijven inzetten voor het internationaal recht en internationale regels, in plaats van te streven naar eigen suprematie."

Hij wil dat de Klimaatovereenkomst van Parijs over klimaatverandering wordt nagekomen. "We moeten blijvend prioriteit geven aan ontwikkeling, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uitvoeren en ervoor zorgen dat alle landen, vooral ontwikkelingslanden, delen in de vruchten van de wereldwijde ontwikkeling."

Xi herhaalde ook China's inzet voor de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en het bevorderen van een groene, koolstofarme manier van leven en produceren, en het bereiken van koolstofneutraliteit vóór 2060.

"De aarde is ons enige thuis. Het opvoeren van de inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken en duurzame ontwikkeling te bevorderen, draagt bij aan de toekomst van de mensheid."

Over de economie was hij ook heel duidelijk. "Ondanks de triljoenen dollars aan hulppakketten wereldwijd, is het internationale herstel nogal wankel en blijven de vooruitzichten onzeker. We moeten ons concentreren op de huidige prioriteiten, en een evenwicht zien te vinden tussen de COVID-respons en economische ontwikkeling. De steun voor het macro-economisch beleid moet worden opgevoerd om de wereldeconomie zo snel mogelijk uit het slop te halen."

Hij zei dat China zijn ervaring COVID-19 met andere landen zal delen en die landen zal bijstaan die minder goed op de pandemie zijn voorbereid, en dat het zal ijveren voor een grotere toegankelijkheid van COVID-vaccins in ontwikkelingslanden. Hij liet ook weten dat China de economische globalisering zal blijven bevorderen en technologie en innovatie zal blijven bevorderen,.

"Wetenschap, technologie en innovatie zijn een belangrijke motor voor de menselijke vooruitgang... China zal een open, eerlijk, rechtvaardig en niet-discriminerend wetenschappelijk klimaat scheppen dat iedereen ten goede komt."

Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, bedankte China voor zijn actieve deelname aan de wereldwijde inspanningen om COVID-19 te bestrijden en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren.

DE AARDE IS ONS ENIGE THUIS...