• Koos Van der Wal: de Friese hoedenontwerper

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Chopard presenteert Red Carpet Collectie 2023

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Minister Schouten verbetert de Banenafspraak

  Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verantwoordelijk is. Vandaag kondigt zij extra stappen aan om de Banenafspraak te verbeteren.

Het is voor mensen met een arbeidsbeperking niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is in het sociaal akkoord van 2013 de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd.

Minister Schouten is ervan overtuigd dat het beter moet én kan. Daarom zet zij concrete stappen richting verbetering. In een brief aan de Kamer schrijft de minister onder meer dat er meer mensen tot de doelgroep Banenafspraak gaan behoren. Zij wil dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en dat mensen die al tot de Banenafspraak behoren maar nog niet werken, actief in beeld worden gebracht. Hiervoor wordt het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak ingediend.

Minister Schouten: “Werken is voor veel mensen een ontzettend belangrijk deel van het leven. Het biedt bestaanszekerheid, vergroot het sociale netwerk en het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde. Zeker mensen met een arbeidsbeperking, die al voor veel zaken in het leven moeten knokken, verdienen een eerlijke kans op een baan.

Veel werkgevers bieden al werk. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Maar, het kan absoluut beter. Juist ook bij de overheid. Die stap voorwaarts moeten we gezamenlijk zetten. Deze maatregelen dragen daaraan bij.”

Maar het enerzijds verbreden van de doelgroep en beter in beeld brengen ervan, en anderzijds het bieden van de banen, volstaat nog niet want niet alle banen zijn geschikt voor iedere persoon. Daarom zijn met werkgevers en de uitvoering nieuwe afspraken gemaakt om de matching verder te verbeteren.

MINISTER CAROLA SCHOUTEN: 'VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING KUNNEN ER VEEL MEER BANEN WORDEN GEREALISEERD ... ZOWEL BIJ WERKGEVERS MAAR OOK BIJ DE OVERHEID WORDT DE MATCHING VERBETERD ..."