• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Addy showt met koninklijke glamour in Palazzo Brancciato -1-

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

OVSE noemt AI veiligheidsrisico. Veroordeelt ‘Russische agressie'

worthyWORHTY NEWS/DE COUTUREKRANT - 4 JULI 2024 - BOEKAREST/BOEDAPEST– Wetgevers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben donderdag hun bezorgdheid geuit over het feit dat kunstmatige intelligentie (AI) binnenkort door terroristische groeperingen zal worden gebruikt en veroordeelden de ‘Russische agressie’ in Oekraïne.

Zij uitten hun zorgen in de Verklaring van Boekarest, die na gesprekken in de Roemeense hoofdstad door de Parlementaire Vergadering van de OVSE werd aangenomen.

De verklaring werd verkregen door Worthy News&Nieuwspartner De Couturekrant “uit diepe bezorgdheid over het mogelijke misbruik van deze [AI]-technologie door terroristische organisaties en dringt er bij de OVSE-deelnemende staten op aan hun nationale wettelijke kaders te verbeteren om de ontwikkeling en het gebruik van AI te reguleren in overeenstemming met internationale normen.” Het kwam nadat paus Franciscus onlangs zijn bezorgdheid uitte over AI-technologie. “Weten we zeker dat we ‘intelligentie’ willen blijven noemen wat geen intelligentie is?”, zei hij in opmerkingen die werden gevolgd door Worthy News&Nieuwpartner De Couturekrant. .

Hij drong er bij zijn luisteraars op aan zich af te vragen "of het misbruik van dit woord, dat zo belangrijk en zo menselijk is, niet al een overgave aan en technocratische macht inhoudt."

Franciscus vroeg zich af: “Dient het om de behoeften van de mensheid te bevredigen, om het welzijn en de integrale ontwikkeling van mensen te verbeteren? Of dient het eerder “om de toch al grote macht van de weinige technologische reuzen te verrijken en te vergroten, ondanks de gevaren voor de mensheid?”

Het was niet duidelijk welke rol AI momenteel speelt in wat de OVSE-wetgevers ‘de Russische agressieoorlog’ tegen Oekraïne noemden. In hun Verklaring van Boekarest werd de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne, die sinds februari 2022 aan de gang is, “een grove en niet-uitgelokte schending van onze internationale, op regels gebaseerde orde” genoemd. De invasie is in strijd met “alle basisprincipes van het internationaal recht en de internationale verplichtingen onder het Handvest van de Verenigde Naties en de Slotakte van Helsinki”, aldus de Verklaring van Boekarest. Het eiste dat de Russische strijdkrachten “zich volledig zouden terugtrekken uit het grondgebied van Oekraïne binnen de internationaal erkende grenzen van 1991.”

Andere belangrijke aanbevelingen waren onder meer oproepen tot “volledige naleving van het internationaal recht om de bescherming van de burgerbevolking te garanderen” en “voor de deelnemende OVSE-staten die Oekraïense vluchtelingen opvangen, om een ​​flexibele benadering te handhaven ten aanzien van korte-termijn-terugkeer naar Oekraïne.”

Naast de oorlog in Oekraïne besprak de Parlementaire Vergadering de situatie in het Midden-Oosten en veroordeelde in de krachtigste bewoordingen “de gruwelijke terroristische daden gepleegd door Hamas en andere militante groeperingen tegen burgers in Israël op 7 oktober 2023.”

Het was een verwijzing naar de naar schatting 1.200 mensen die die dag door Hamas werden gedood, evenals naar de ongeveer 250 personen die werden ontvoerd door de groep, die door veel OVSE-lidstaten als een terroristische organisatie wordt gezien.

In de Verklaring van Boekarest staat dat de oorlog tussen Hamas en Israël, aangewakkerd door het bloedbad van Hamas, “mondiale implicaties” zou kunnen hebben, waaronder mogelijke escalatie, terrorisme, irreguliere migratie, radicalisering, evenals “haatzaaiende uitlatingen, vreemdelingenhaat, antisemitisme en islamofobie.”

Het riep ook op tot “een constructieve dialoog gericht op het oplossen van het conflict en het vrijlaten van Israëlische gijzelaars door middel van een onmiddellijk staakt-het-vuren en het leveren van humanitaire hulp aan Gaza.”

Met betrekking tot de Zuidelijke Kaukasus werd in de Verklaring bezorgdheid geuit over “de aanhoudende Russische bezetting van [delen van] Georgië.” Het drong ook aan op “een volledige en robuuste verkiezingswaarnemingsmissie” voor de parlementsverkiezingen van dit najaar in Georgië.

In de Verklaring van Boekarest van de Parlementaire Vergadering van de OVSE werd ook opnieuw steun uitgesproken voor “diplomatieke inspanningen om de dialoog te vergemakkelijken en vertrouwen op te bouwen tussen Armenië en Azerbeidzjan na een verwoestende oorlog.

“Armenië heeft problemen met de integratie van meer dan 100.000 vluchtelingen die Nagorno-Karabach ontvluchtten toen Azerbeidzjan in september 2023 de controle over de enclave overnam”, zegt de International Crisis Group (ICG) in een recente beoordeling die door Worthy News&Nieuwspartner De Couturekrant is ingezien. .

“Jerevan heeft geprobeerd genereus te zijn, maar het ontbreekt aan geld en een lange-termijn-plan, waardoor de ontheemden bloot staan ​​en een onzekere toekomst tegemoet gaan”, aldus de ICG. Volgens verschillende schattingen vertegenwoordigden de vluchtelingen, voornamelijk christenen, ongeveer 99 procent van de resterende bevolking van Nagorno-Karabach.

Tijdens de zesdaagse parlementaire bijeenkomst, die woensdag werd afgesloten, werd Pia Kauma, president van de Parlementaire Vergadering van de OVSE, uit Finland herkozen voor een tweede termijn van één jaar. Het Amerikaanse congreslid Richard Hudson en collega-wetgevers Gudrun Kugler uit Oostenrijk en Luis Graca uit Portugal “werden verkozen tot nieuwe vice-voorzitters van de Algemene Vergadering”, vertelde de OVSE aan het Worthy News Europe Bureau in Boedapest.

De OVSE ontstond in 1975 tijdens de Koude Oorlog, toen haar voorgangers een forum creëerden voor discussie tussen het Westen en de satellietstaten van de Sovjet-Unie.

Hoewel de meeste van de 57 lidstaten van de OVSE Europese landen zijn, bevinden sommige zich in Azië en Noord-Amerika.

De OVSE is Europa’s leidende veiligheidsorganisatie die zich bezighoudt met ‘vroege waarschuwing, conflictpreventie, crisisbeheersing en rehabilitatie na conflicten’. Het heeft ook waarnemersmissies tijdens verkiezingen in verschillende landen.