• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Nieuwe opzet kinderopvang vanaf een totaal nieuw blanco begin

  Sinds vorig jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kinderopvangstelsel, met betrokkenheid van vertegenwoordigers van ouders, werknemers, kinderopvangorganisaties, uitvoeringsorganisaties en beleidsmakers. Deze aanpak, bekend als de "greenfield-benadering," is innovatief omdat alle belanghebbenden vanuit hun eigen perspectief samenwerken om een nieuw ontwerp te creëren. (Bij de greenfield-benadering begint men met een blanco vel papier, wat betekent dat er geen bestaande systemen, processen of infrastructuren zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Alles wordt dus gestart vanuit een blanco basis.)


Een belangrijk aspect bij deze vernieuwing draait om de geleidelijke verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025 en 2026, met de beoogde invoering van het nieuwe stelsel in 2027. Dit tijdschema is gekozen om de sector niet te overvallen met een plotselinge toename van de vraag naar kinderopvang mdat het hier om een verhoging van de toegekende bedragen gaat en de sector niet overvallen wordt door een onverwacht grote toename van aanvragen.

Hiertoe heeft men verschillende mogelijkheden geanayseerd om de verwachte impact van dit nieuwe ontwerp te overzien. Deze analyses hebben diverse aandachtspunten aan het licht gebracht waar een toekomstig kabinet keuzes over zal moeten maken. Een Kamerbrief beschrijft verschillende opties en mogelijkheden waaruit een nieuw kabinet kan kiezen. Eén van de belangrijkste beslissingen is of de vergoeding voor kinderopvang alleen beschikbaar wordt gesteld aan werkende ouders of dat deze toegankelijk wordt voor iedereen.

Daarnaast zijn er tussenvarianten mogelijk, zoals het toekennen van een aantal dagen toegang tot kinderopvang voor alle peuters. Er wordt ook nagedacht over de vraag of de hoogte van de vergoeding afhankelijk moet zijn van het inkomen van ouders en hoe de financiering van dit stelsel precies moet worden geregeld.

Deze beslissingen en uitvoeringsvragen zullen leiden tot verschillende alternatieven voor het huidige vernieuwde ontwerp van het kinderopvangstelsel. De toekomst van het kinderopvangstelsel ligt in handen van een nieuw kabinet.

Dit kabinet zal doorgaan met de voorbereidingen waar mogelijk, zoals het uitvoeren van onderzoek naar de regulering van de tarieven. Daarnaast zal het kabinet blijven werken aan verbeteringen binnen het huidige toeslagenstelsel en de dienstverlening.

Ook wordt er aandacht besteed aan het aanpakken van het personeelstekort in de kinderopvang, onder andere door het verminderen van de werkdruk en het stimuleren van medewerkers om meer uren te werken.