• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Samenvatting van de Troonrede op Prinsjesdag 2023

  Tien jaar geleden mocht ik voor het eerst in uw midden de Troonrede uitspreken. Tien jaar waarop ik dankbaar terugkijk. Sommige gebeurtenissen waren indringend en rauw van verdriet, zoals de aanslag op vlucht MH17. Op andere momenten ging emotie hand in hand met heling en verbondenheid, zoals dit jaar op 1 juli, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Daarnaast waren er honderden hartverwarmende bezoeken en ontmoetingen in het hele Koninkrijk, waarbij Nederland keer op keer een land van ondernemende en initiatiefrijke mensen bleek te zijn.

Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie, maar er blijft werk aan de winkel voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Discriminatie en racistische uitsluiting bestaan nog steeds in de samenleving, en daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden hoog op de agenda staan.

De demissionaire status van het kabinet vraagt om terughoudendheid, maar er zijn onderwerpen zoals armoede, toeslagenouders, aardbevingsschade in Groningen, MH17 en steun aan Oekraïne die om daadkracht vragen. Ook wordt er ongeveer 2 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen genomen. De situatie in Oekraïne is zorgelijk, en Nederland blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid in samenwerking met internationale partners.

De Europese Unie en internationale samenwerking zijn van groot belang in een wereld van toenemende dreiging en machtspolitiek. Democratie, vrijheid en de rechtsstaat staan wereldwijd onder druk, en daarom is het belangrijk dat we onze eigen democratische rechtsstaat koesteren en beschermen.

Cultuur is een kracht van onderop die tegenstellingen kan overbruggen, en daarom blijft het kabinet cultuur stimuleren.

Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief zijn de kern van de ambitie van dit kabinet, met aandacht voor onderwijs, digitalisering, klimaatbeleid, stikstofproblematiek, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, innovatie, zorg, jeugdzorg en mentale gezondheid van jongeren.

De regering zal blijven werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar Nederland voor staat, in samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Leden van de Staten-Generaal, de komende maanden kiest Nederland opnieuw richting voor de toekomst. Er ligt een grote opdracht voor iedereen die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om mensen houvast en hoop te bieden in een tijd van grote veranderingen.

De regering zal, in samenwerking met u, al het mogelijke doen om te werken aan de oplossing van problemen waar ons land voor staat. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

TUSSEN ALLE ONONTKOOMBAAR PLECHTIGE OBSERVATIES EN ADVIEZEN DOOR DE UITDAGINGEN WAARMEE OOK ONS LAND WORDT GECONFRONTEERD WAREN ER GELUKKIG NOG WAT LUCHTIGE MOMENTJES ...

FOTO: RVD