• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Minister Weerwind wil duidelijkheid bij incasso-dienstverlening

  Zojuist werd bekend dat incassodienstverleners vanaf 1 april 2024 moeten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen en verplicht zijn zich te registreren. Deze regelgeving, voortkomend uit de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening, markeert de eerste regulering van dit beroep in Nederland.

Het doel is om de bescherming van mensen met schulden te verbeteren en schuldeisers duidelijker inzicht te geven in de dienstverlening van incassobureaus. Daarnaast beoogt de wet het tegengaan van onprofessionele praktijken en het beperken van onnodige opstapeling van incassokosten.

De ministerraad heeft, op basis van het voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, ingestemd met de onderliggende regelgeving om de wet van kracht te laten worden. Minister Weerwind benadrukt: "Incassodienstverlening wordt niet voor niets 'dienstverlening' genoemd; misstanden en onheuse bejegening behoren niet tot de norm. Met deze eisen kunnen zowel schuldeisers als schuldenaren rekenen op kwaliteit en duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. Zo kan iedereen vertrouwen op het werk van incassodienstverleners."

Kwaliteitseisen: zijn belangrijk. Deze gelden voor alle partijen die zich professioneel bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens derden bij consumenten die in Nederland wonen. Zelfs wanneer de vordering aan een ander is doorverkocht, blijven deze kwaliteitseisen van kracht.

De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een openbaar toegankelijk register. Ze moeten voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening, en klachtbehandeling.

Daarnaast is er een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. Vanaf 1 oktober 2024 mogen incassokosten maximaal 140 euro bedragen als de vordering lager is dan 266,67 euro.

Toezicht en Registratie zullen een onmisbare facor worden in deze branche. Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren.

Nieuwe incassodienstverleners die na 1 april starten, moeten zich direct inschrijven. Justitie zal het register voor incassodienstverleners beheren en bureaus screenen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid zal toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht, met handhavingsbevoegdheden indien regels niet worden nageleefd.

MINISTER FRANC WEERWIND: "INCASSO-DIENSTVERLENING WORDT NIET VOOR NIETS DIENSTVERLENING GENOEMD..."