• Nederlands Dans Theater 2 lanceert Settle for More

 • Olivia Colman won de Oscar voor haar hoofdrol in The Favourite

 • Vier Dutch Designbureaus naar National Museum of Qatar...

 • Fabienne Delvigne presenteert elegante couturehoeden

 • Couture Sheila de Vries voor 2019: Joie de Vivre

 • 8ste Editie jaarlijkse Canal Catwalk eerbetoon aan Anne Frank

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Amsterdammers willen graag weten

  Amsterdammers steken graag hun licht op over allerlei zaken. Hoe zit dit of dat? De gemeente besteedt - zo blijkt - heel veel aandacht aan het in kaart brengen van overlast.Mooi. Maar wanneer weten de burgers eindelijk hoe het on the moment staat met overlastbestrijding? In kaart brengen is perfect maar duurt altijd nog een hele tijd en wat gebeurt er onderhand allemaal echt en wat zijn de bijbehorende gevolgen? Dat willen de bewoners graag direct weten. Amsterdammers worden geacht 'bij de tijd' te zijn. Hopelijk is dat ook waar. Noem ze maar nieuwgierig. In ieder geval zijn ze wel graag exact op de hoogte van wat er bij hun in de buurt gebeurt.

Hoe kun je één en ander tot nu toe te weten komen? In de Jaarevaluatie van het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017 wordt per stedelijke handhavingsprioriteit veel uitgelegd over alle indrukwekkende inspanningen die zijn verricht op het gebied van handhaving. In de evaluatie wordt ook ingegaan op concrete resultaten.(Zo wordt er aangegeven hoeveel boetes er zijn uitgeschreven over afval. Bij parkeeroverlast, vuurwerkoverlast, horecaoverlast, hangjongeren en prostitutie wordt eveneens aangegeven hoeveel boetes er zijn uitgeschreven of hoeveel sancties er zijn opgelegd.) Toch denkt raadslid Rik Torn dat de gemeente er goed aan zou doen nog meer en actueler uit te leggen wat er gedaan wordt en wat het resultaat is van die overlastbestrijding.

De evaluatie verschijnt namelijk slechts jaarlijks en is daarom dan vooral toch een momentopname. Bovendien kunnen bewoners in dle evaluatie niet in één oogopslag zien welke specifieke overtredingen in hún buurt het vaakst worden beboet. De VVD vindt dat dat best kan worden veranderd.

In ieder geval zouden er wat betreft afvalovertredingen (zoals het veroorzaken van zwerfvuil en het verkeerd aanbieden van huisvuil), het doen van de natuurlijke behoefte op straat en het overtredingen van lokale alcoholverboden worden opgenomen in het boete dashboard.

De VVD stelt het college daarom voor:
1. Een online dashboard in te richten op de website van de gemeente, dat bewoners inzage geeft in het aantal uitgeschreven boetes op de meest voorkomende en de meest overlast gevende overtredingen in de stad;
2. Dit dashboard zo in te richten dat de uitgeschreven boetes kunnen worden gesorteerd per overtreding, per maand en per stadsdeel;
3. De data uit dit dashboard maandelijks te actualiseren.

RIK TORN: AMSTERDAMMERS WILLEN GRAAG WETEN WAAR EN HOEVEEL ER OOK IN HUN OMGEVING AAN OVERLAST GEDAAN WORDT. LAAT HET ZE DAAROM ZO SNEL MOGELIJK ZIEN....