• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Het Buitenland: Nieuwe Boerenpartij wint in Nederland

  WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT - 16 maart 2023 - DEN HAAG, NEDERLAND - Een nieuwe boerenpartij waarvan de leider ooit belachelijk werd gemaakt omdat zij per tractor naar het parlement kwam, heeft de meeste stemmen gewonnen bij de Nederlandse  provinciale verkiezingen, die van invloed zullen zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer, zo bleek donderdag uit de eerste uitslagen. Caroline van der Plas, 55, leek zichtbaar ontroerd toen de overwinning voor haar BBB of BoerBurgerBeweging werd gezien als een krachtige proteststem tegen premier Mark Rutte en zijn centrumrechtse regeringscoalitie van vier partijen.

De verkiezingen voor de twaalf Nederlandse provinciale staten bepalen indirect de samenstelling van de Eerste Kamer, die wetgeving waarover in de Tweede Kamer overeenstemming is bereikt, kan blokkeren.Volgens een exit poll won BBB 15 van de 75 zetels in de Senaat. Rutte's liberaal-conservatieve Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) zakte van 12 naar 10 zetels.. De tegenslag voor de 56-jarige premier volgde op maatschappelijke onrust over zaken als milieubeleid die een bedreiging vormen voor de broodwinning van boeren, vissers en ook andere sectoren.

Ook was er publieke woede over schandalen, variërend van etnische profilering door de belastingdienst van ouders die kinderbijslag ontvangen tot geruzie over compensatie voor de duizenden slachtoffers van aardbevingen in de noordoostelijke provincie Groningen door aardgaswinning. Daarnaast is er verontwaardiging ontstaan over de massale immigratie in een land waar veel jongeren geen gezin kunnen stichten door een gebrek aan betaalbare huisvesting en door de stijgende energieprijzen en de daarmee samenhangende armoede.De uitslag van de stemming van woensdag deed twijfel rijzen over de plannen van Rutte om de stikstofvervuiling door landbouwbedrijven terug te dringen. En de uitslag overschaduwt ook de rest van Ruttes ambtstermijn omdat hij waarschijnlijk problemen zal ondervinden om wetgeving door de Eerste Kamer te loodsen.

De volgende nationale verkiezingen waren gepland voor 2025, maar kunnen worden vervroegd.De regering wil de stikstofuitstoot tegen 2030 halveren, omdat de relatief grote veestapel en het zware gebruik van kunstmest hebben geleid tot stikstofoxiden in de bodem en het water die in strijd zijn met de regelgeving van de Europese Unie.

Maar de BBB en verschillende andere partijen stellen dat de Nederlandse landbouw, die tot de beste ter wereld behoort, al maatregelen heeft genomen en dat de zorgen over stikstof "overdreven" zijn. Van der Plas koppelde het beleid ook aan verzet binnen linkse partijen tegen de veehouderij, waarbij Nederland na de Verenigde Staten de belangrijkste landbouwexporteur is. "Niemand kan nog langer om ons heen", zei BBB-leider Van der Plas over de ongekende overwinning van haar partij. "Kiezers hebben zich heel duidelijk uitgesproken tegen het beleid van deze regering."

Commentatoren zeiden dat Rutte's VVD nu de hand zal moeten uitsteken naar de "klimaatveranderingscrisis-predikende" PvdA en GroenLinks, die op het punt stonden hun zetels te behouden.Rutte's regering, die sinds 2010 haar vierde opeenvolgende termijn uitzit, is teruggevallen naar een goedkeuringspercentage van 20 procent in de peilingen, het laagste in tien jaar.Hij heeft tot nu toe geweigerd af te treden, omdat hij nog steeds vindt dat hij het land vooruit kan helpen.

BBB won in 2021 één Tweede Kamerzetel. Toch is zijn populariteit gestegen door een groeiend wantrouwen in de regering en woede over zaken als milieubeleid, immigratie en schandalen, aldus analisten