• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Israël's Netanyahu tegen anti-evangelisatiewet

  WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT - 24 maart 2023 - JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beloofde woensdag dat zijn regering geen anti-evangelisatiewet zou invoeren, die evangelisatie bestraft met gevangenisstraf, nadat berichtgeving van de Nieuwspartner van De Couturekrant Worthy News tot internationale verontwaardiging had geleid.Een wetsontwerp ingediend door de wetgevers Moshe Gafni en Yaakov Asher van de ultra-orthodoxe alliantie "Verenigd Torah Jodendom" beweerde dat "missionaire groepen, voornamelijk christenen," hun inzet om mensen in Israël te bekeren hebben opgevoerd.

Volgens hun wetsvoorstel zou op het verzoeken van een volwassene om van geloof te veranderen één jaar gevangenisstraf staan. De straf zou oplopen tot twee jaar als de persoon in kwestie minderjarig is. "Het voorstel van de strafwet (amendement-verbod op verzoeken tot religieuze bekering ) 2023" verbiedt in feite de verspreiding van het evangeie onder joden. "Wie een persoon, rechtstreeks, digitaal, via direct mail of online, overhaalt om zich tot zijn godsdienst te bekeren, wordt gestraft met één jaar gevangenisstraf, en als de persoon minderjarig was, met twee jaar gevangenisstraf", aldus een deel van de wet dat Worthy News de Nieuwspartner van De Couturekrant in handen kreeg. "

Naast de voorgestelde gevangenisstraffen voor degenen die volwassenen of minderjarigen "verleiden", willen de wetgevers ook "de straf verhogen voor degenen die een religieuze bekeringsceremonie van een minderjarige uitvoeren". Zo iemand zou "twee jaar gevangenisstraf moeten krijgen, in plaats van zes maanden, zoals nu is bepaald", aldus Gafni en Asher.
Premier Netanyahu schreef echter eind woensdag op het sociale medianetwerk Twitter in het Engels en het Hebreeuws: "Wij zullen geen enkele wet tegen de christelijke gemeenschap steunen: Zijn opmerkingen kwamen nadat onze Nieuwspartner Worthy News op 18 maart als één van de eersten over het wetsvoorstel had bericht, dat werd opgepikt door andere media, waaronder de Amerikaanse zender Newsmax die miljoenen mensen bereikt.

Joel Rosenberg van het evangelische Trinity Broadcasting Network, een Messiasbelijdende jood, besteedde ook aandacht aan het nieuws van vorige week. Terwijl het nieuws zich verspreidde, ontving het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken naar verluidt telefoontjes van hoofden van parlementaire organisaties. Zijn opmerkingen kwamen nadat Worthy News op 18 maart als één van de eersten berichtte over het wetsvoorstel, dat werd opgepikt door andere media, waaronder de Amerikaanse zender Newsmax, die miljoenen mensen bereikt.

Joel Rosenberg van het evangelische Trinity Broadcasting Network, een Messiasbelijdende Jood, besteedde ook aandacht aan het verhaal van vorige week.

Toen het nieuws zich verspreidde, ontving het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken naar verluidt telefoontjes van hoofden van parlementaire organisaties, diplomaten en christenen die Israël en Joodse leiders wereldwijd steunen. In Israël droeg de voorgestelde wetgeving ook bij aan de bezorgdheid onder toegewijde Messiasbelijdende joden en hun vrienden, die ook onder druk staan.

Messiasbelijdende Joden geloven dat Jezus, in het Hebreeuws "Jesjoea" genoemd, de Joodse Messias is zoals in de Schriften is voorspeld. Ook buitenlandse christelijke missionarissen die actief zijn in Israël waren bezorgd over het wetsontwerp.

Toen de druk toenam, distantieerde Netanyahu zich van het wetsontwerp, ondanks het feit dat hij een regering leidt met nationalistische en ultraorthodoxe Joodse groepen.

Juergan Buehler, voorzitter van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, een invloedrijke groep die Israël steunt, zei dat hij blij was met Netanyahu's reactie. "Wij waarderen de verzekering van premier Netanyahu dat het voorgestelde anti-zendelingen wetsvoorstel niet doorgaat, en danken hem voor het snel laten rusten van deze zaak," benadrukte hij in een verklaring.

"Hij heeft gedurende zijn lange politieke carrière veel gedaan om de betrekkingen van Israël met christenen wereldwijd te versterken en te bewaken." Toch werd verwacht dat de religieuze spanningen zouden aanhouden. Religieuze bekeringen zijn van belang in Israël omdat het land joodse mensen bepaalde immigratierechten verleent op grond van de Wet op Terugkeer.

De wet geeft Joden wereldwijd - ook mensen die zich tot het Jodendom bekeren - het recht om in Israël te wonen en het staatsburgerschap te verwerven. Liberale stromingen binnen het jodendom zijn in conflict gekomen met het Israëlische opperrabbinaat, dat bevoegd is voor religieuze rituelen, zoals huwelijken en bekeringen.

Het rabbinaat, gecontroleerd door streng orthodoxe Joodse leiders, erkent de geldigheid van het herbormingsgezinde jodendom niet. Het erkent ook niet dat Jesjoea gelovige joden deel uitmaken van Israëls Joodse erfgoed.

Toch oordeelde Israëls hoogste gerechtshof twee jaar geleden dat mensen die zich bekeren tot de hervormingsgezinde stromingen van het Jodendom in Israël "volgens de wet Joods zijn en recht hebben op het Israëlische staatsburgerschap."