• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Politieagenten schieten 'agressieve' honden dood op Bonaire

  VARSSELDER - Bij Stichting Dierenhulp weten ze het al langer, afschieten van 'agressieve' honden door politieagenten op Bonaire gebeurt daar gewoon ... Nuja gewoon is dat niet; het is eerder een grote schande ... Mark Vos van Stichting Dierenhulp vertelt ons geëmotioneerd het verhaal waaruit blijkt dat ook onze Nationale Ombudsman heeft geconstateerd dat het Korps Politie Caribisch Nederland hiermee in de fout is gegaan terwijl er juist zoveel positieve ontwikkelingen van dit eiland zijn te melden.

MARK VOS vertelt: Al vaker trok men bij de lokale Korpschef en in politiek Den Haag aan de bel hierover. Maar nu heeft ook de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, zich gebogen over een specifieke zaak. Bij de politie kwam een melding binnen dat een hond een man had gebeten. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) wordt geïnformeerd over het incident en probeert te achterhalen wat er gebeurd is. Getuigen wijzen een hond aan als dader. Deze hond is van een mevrouw die op dat moment in Nederland verbleef. De agenten besluiten de dierenarts te bellen en vragen hem de hond in te laten slapen. De dierenarts voldoet aan het verzoek zonder duidelijk te maken waarom de hond agressief gedrag vertoont. De hond zelf was op dat moment alweer netjes aangelijnd en vertoonde geen agressief gedrag.

De eigenaresse vraagt nadat ze hoorde dat haar hond, die op het punt stond haar te volgen naar Nederland, was afgemaakt aan de politie om uitleg. Die volgt maar mondjesmaat en de vrouw laat het er niet bij zitten. De Nationale Ombudsman doet onderzoek en komt tot de conclusie dat de klacht van de vrouw gegrond is en dat het KPCN te snel heeft gehandeld en onvoldoende onderzoek heeft verricht.

Dit incident staat niet op zich. Stichting Dierenhulp ontvangt met regelmaat berichten dat politieagenten een hond zelf doodschieten omdat deze 'agressief zou zijn'. De politie zegt daarop dat dit gedaan wordt omdat het niet beschikt over vangmiddelen om een hond op te vangen. De Ombudsman merkt in zijn rapport op dat de politie al in 2018 niet over vangmiddelen beschikte en er nu 5 jaar later nog steeds niets is veranderd.

Ook staat in het rapport dat in overleg met het lokale eilandbestuur in 2018 al een schema is opgesteld dat als handleiding kan dienen bij een mogelijk voorkomende situatie van agressief gedrag door een dier.

Het KPCN zegt dat het niet beschikt over een schema, terwijl dit in 2023 door Stichting Dierenhulp nogmaals werd aangeboden aan de Korpschef.

Het lijkt een beetje ver van ons bed gebeurd. Ver van Europees Nederland maar daar op een eiland waar minder ogen alles kunnen zien. Natuurlijk is ook daar een eigenaar verplicht zijn hond(en) op eigen terrein te houden dat staat ook in de verouderde wet. Zoals daar ook staat dat geitenboeren hun geiten op eigen terrein moeten houden. Maar daar wringt de schoen. Er wordt onvoldoende in die zaken gehandhaafd. (Aldus meldt Mark Vos van Stichting Dierenhulp.

De frustratie bij dierenliefhebbers vooral van de medewerkers en leden van de Stichting Dierenhulp is hoog. Niet handhaven, geen vangmiddelen, afschieten door agenten die vaak zelf bang zijn voor een hond.

Momenteel is men met een werkgroep bezig de problematiek verder in kaart te brengen en wil men proberen met oplossingen te komen. Deze situatie met verschillende schijnbaar onoplosbare incidenten die toch beter zouden kunnen worden aangepakt, speelt immers al geruime tijd.

Het vervelende is dat Dierenhulp al contact met diverse goedwillende groepen heeft gehad die later zijn opgeheven en daardoor verandert er in de tussentijd niets.

De BES eilanden (Bonaire, Eustatius en Saba) zijn echter een bijzondere gemeente van Nederland. Met de nadruk op bijzonder, want dieren en hun welzijn zijn er niet vanzelfsprekend.

Mark Vos tenslotte: Wij blijven ons met hart en ziel inzetten voor dieren en zijn blij met het rapport van de Nationale Ombudsman over deze case. Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Want situaties zoals hier verteld komen hier heel veel voor. Maar het gaat wel om dierenlevens. Onze Stichting Dierenhulp is een vrijwilligersorganisatie die zich al jaren inzet voor de dieren binnen het Koninkrijk Nederland.

Meer informatie leest u op de site van dierenhulp.nl

HET WORDT DE HOOGSTE TIJD DAT ER OP HET MODERNE BONAIRE EEN RESET PLAATS VINDT ...

ER ZIJN KLACHTEN OVER DE MANIER WAAROP 'AGRESSIEF GEDRAG' VAN DIEREN WORDT BEHANDELD ... WANT OOK EEN ZWERFDIER HEEFT RECHT OP EEN LEVEN