• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Wat denken U en WIJ over de wet verruiming embryo-onderzoek

SOPHIE

Binnen de huidige Embryowet mogen embryo’s 14 dagen lang op kweek gehouden worden voor specifieke zwangerschaps- en onderzoekstoepassingen. Donderdag 25 april licht de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer zijn advies toe om deze grens te verleggen naar 28 dagen.

Als de Tweede Kamer dit advies overneemt, zou Nederland het allereerste land ter wereld zijn dat de internationale 14-dagen standaard niet meer aanhoudt.
De Gezondheidsraad baseert zijn advies op drie elementen: een ethische analyse van de beschermwaardigheid van het embryo, het wetenschappelijk belang van onderzoek met embryo’s ouder dan 14 dagen en het maatschappelijk perspectief.


Volgens het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de impact van technologie op de samenleving, is dit laatste element nog niet voldoende onderzocht. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de argumenten, overwegingen en achterliggende waarden van burgers, voordat de ingrijpende wetswijziging wordt doorgevoerd. Worden die voorwaarden en principes niet in kaart gebracht, dan kan dit het draagvlak voor een wetswijziging ondermijnen.

Uit eerder onderzoek over het aanpassen van het DNA van embryo’s, blijkt dat burgers zeer genuanceerd denken over onderzoek met embryo’s. Deelnemers zonder principiële bezwaren tegen embryo-onderzoek, waren niet zonder meer vóór het kweken van embryo's voor onderzoek. Zij stelden vaak strikte voorwaarden aan dit type onderzoek.

Anderen, met aanvankelijk meer principiële bezwaren tegen embryo-onderzoek, konden vanuit bepaalde overwegingen toch tot de conclusie komen dat embryo-onderzoek in bepaalde gevallen wél acceptabel is.

Deze bevindingen staan in scherp contrast met de voor-óf-tegen-benadering die nu vaak overheerst in het debat over verruiming van de embryowet.

Het Rathenau Instituut benadrukt dat het gesprek over het verruimen van de embryowet nog niet structureel heeft plaatsgevonden, en roept op dit alsnog te doen.

UW REDACTIE STELT ZICH NIET ALLES-WETEND OP MAAR IS TEGEN VERRUIMING VAN DEZE WET ...

GESCHREVEN DOOR:  SOPHIE VAN BALEN - RATHENAU INSTITUUT